BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej ChorzowieOśrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
INFORMACJA O ZAWARCIU UMÓW

                                                                                                                

    Chorzów, dnia 12 września  2017 roku

 

 

 

 

…………………………………………………………..

  Pieczęć Zamawiającego

 

 

INFORMACJA

o zawarciu umów z podmiotami wyłonionymi

w drodze postępowania o zamówienie publiczne

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, iż:

 

a)            dnia 14.08.2017 roku zawarto z wykonawcą:

 

 

PePe Gastro sp z o.o. ul. 3 z siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 3   (kod pocztowy: 40-036 ); NIP:6342852181; REGON:363130030 , KRS: 0000591546,

 

umowę w sprawie zamówienia publicznego na usługi społeczne:

 

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn.  „Stawiam na zmiany” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; Część 1 - zorganizowanie i przeprowadzenie 1 (jednej ) edycji (dla 7 osób)  kursu zawodowego pn. „ABC małego biznesu”  dla uczestników Projektu.      

 

b)            dnia 14.08.2017 roku zawarto z wykonawcą:

 

Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak z siedzibą w Czeladzi przy  ul.  Katowickiej 67 (kod pocztowy: 41-250); NIP: 654-001-22-40; REGON: 271181023,

 

umowę w sprawie zamówienia publicznego na usługi społeczne:

 

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn.  „Stawiam na zmiany” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; Część 2 - zorganizowanie i przeprowadzenie 2 (dwóch ) edycji (dla 8 osób w 1 edycji)  kursu zawodowego pn. „Kurs pracownika administracyjno - biurowego”  dla uczestników Projektu.

 

c)            dnia 14.08.2017 roku zawarto z wykonawcą:

 

Biurem Usług Szkoleniowo- Doradczych eSKa Sławomira Karczewska
z siedzibą w Chorzowie przy ul. Okrężnej 32 (kod pocztowy: 41-500); NIP: 627-126-56-47; REGON: 272992723,

 

umowę w sprawie zamówienia publicznego na usługi społeczne:

 

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn.  „Stawiam na zmiany” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; Część 3 - zorganizowanie i przeprowadzenie 2 (dwóch ) edycji (dla 6 osób w 1 edycji)  kursu zawodowego pn. „Kurs kasjer – sprzedawca”  dla uczestników Projektu.

 

 

d)            dnia 7.09.2017 roku zawarto z wykonawcą:

 

AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska  z siedzibą w  Częstochowie  przy ul.  Jana III Sobieskiego 15 (kod pocztowy: 42-217); NIP: 949-194-71-32; REGON: 243107913

 

 

umowę w sprawie zamówienia publicznego na usługi społeczne:

 

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn.  „Stawiam na zmiany” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; Część 5 - zorganizowanie i przeprowadzenie 1 (jednej ) edycji (dla 15 osób)  kursu zawodowego pn. „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej  z językiem niemieckim”  dla uczestników Projektu.

 

Podmioty wyłonione zostały w drodze postępowania prowadzonego według zasad określonych art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………….

kierownik Zamawiającego

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2017-09-13
utworzony: 13-09-2017 / modyfikowany: 13-09-2017
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie 2018, kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl