BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej ChorzowieOśrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY/PROJEKTY

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ

„Ramię w ramię” to nowy projekt, dofinansowany ze środków UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Projekt rozpoczął się 1 maja 2018 roku, adresowany jest do 168 osób z terenu Chorzowa w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem, doświadczających wykluczenia społecznego oraz członków ich rodzin, przeżywających  trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin z dzieckiem  niepełnosprawnym. Projekt będzie realizowany do 30  kwietnia 2020r.

Celem projektu  jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników oraz zdobycie przez nich nowych kwalifikacji zawodowych, pozwalających na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy po zakończeniu udziału w Projekcie. Nabór uczestników do Projektu  ma charakter  otwarty. Prowadzony jest przez 5 pracowników socjalnych  Działu Wsparcia i Realizacji Projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22.

 

W projekcie przewidziano realizację działań w zakresie szeroko pojętej aktywizacji w obszarze edukacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej.

Działania kierowane będą do uczestników zgodnie z ich potrzebami, zidentyfikowanymi w ramach współpracy uczestników projektu z pracownikami socjalnymi.

Beneficjanci będą mogli skorzystać z następujących działań:

- wyjazdy integracyjne dla  uczestników oraz  pikniki, w których mogą wziąć udział również członkowie ich rodzin.

- szkolenia/warsztaty społeczne i zawodowe (m.in.: trening kompetencji i umiejętności, społecznych, trening kompetencji rodzicielskich, warsztaty związane z autoprezentacją i kreowaniem wizerunku. Zaplanowano również  certyfikowane szkolenia i kursy: kurs remontowo - budowlany, asystent/opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun środowiskowy, kurs prawa jazdy kat. B itd. 

- płatne staże zawodowe trwające 3 do 6 miesięcy

- podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej lub opiekuna środowiskowego.

- warsztaty o charakterze zdrowotnym, w tym dogoterapia oraz hipoterapia, a także vouchery w postaci wizyty u stomatologa, wyjść na basen oraz siłownię, a  dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością – vouchery rehabilitacyjne

- szeroki zakres działań o charakterze wspierającym, w tym opieka nad dzieckiem dla uczestników projektu w trakcie podejmowanych przez nich działań oraz tzw. „opieka wytchnieniowa”.

 

 Szczegółowych informacji dotyczących Projektu RAMIĘ W RAMIĘ  udzielą pracownicy socjalni

działu Wsparcia i Realizacji Projektów  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, pok. 10

 w godzinach od  8 do 15.  

 osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Antończyk, dnia: 2018-06-06
utworzony: 06-06-2018 / modyfikowany: 06-06-2018
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie 2018, kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl