BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STRUKTURA JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
DZIAŁY I SEKCJE

I Sekcja Środowiskowa

Kierownik: mgr Maria Malinowska tel. 32 7716336
Numery tel. pracowników socjalnych: 32 7716327, 32 7716338, 32 7716377, 32 7716331

Zakres działań:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • przyznawanie świadczeń z mocy ustawy o pomocy społecznej i programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • praca socjalna

II Sekcja Środowiskowa

Kierownik: mgr Sylwia Tlołka tel. 32 7716323
Numery tel. pracowników socjalnych: tel. 32 7716 316, 32 7716 375, 32 7716 376, 32 7716329, 32 7716372, 32 7716373

Zakres działań:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • przyznawanie świadczeń z mocy ustawy o pomocy społecznej i programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • praca socjalna

Sekcja Specjalistyczna

Kierownik: mgr Alina Sychowicz tel. 32 7716319
tel. 32 7716330, 32 7716370, 32 7716371


Sekcja Pomocy Instytucjonalnej i Usług Opiekuńczych

Kierownik: Agnieszka Pacocha tel. 32 7716311
Zastępca Kierownika : Agnieszka Rozik tel. 32 7716311

Nr telefonów do pracowników socjalnych:
tel. 32 7716321, 32 7716306, 32 77163374,  32 77163395,  32 7716316, 32 77163350

Zakres działań:

 • udzielanie pomocy w formie skierowań do domów pomocy społecznej
 • udzielanie pomocy w formie skierowań do ośrodków wsparcia (dzienne domy pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy )
 • udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych
obszar działania: cały Chorzów

Dział Dodatków Mieszkaniowych 

Kierownik: mgr Joanna Zaremba tel. 32 7716312
tel. 32 7716322, 32 7716328
obszar działania: Cały Chorzów


Świadczy usługi w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.


Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Kierownika: Mirosława Kwietniewska tel. 32 7716313
tel. 32 7716314, 32 7716337, 32 7716379,771 63 85 oraz 771 63 82
obszar działania: Cały Chorzów
Świadczy usługi w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.


Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik: mgr Jerzy Głogowski tel. 327716354
tel. 327716324
obszar działania: Cały Chorzów
Świadczy usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


Zespół ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Przewodniczący: mgr Jerzy Głogowski tel. 327716354
tel. 327716332
obszar działania: Cały Chorzów
Świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i wydawania kart parkingowych.


Dział Świadczeń Dla Rodzin

Kierownik: mgr Sebastian Gajdzik
tel.32 7716343
obszar działania: Cały Chorzów
Obsługa:
- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dłużników alimentacyjnych,
- zasiłków dla opiekuna,
- świadczeń wychowawczych (500+),
- jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)


Dział Realizacji Świadczeń

Kierownik: mgr Grażyna Skarłosz
tel. 32 7716348
obszar działania: Cały Chorzów
Obsługa komputerowa decyzji, realizacja świadczeń rzeczowych i stypendialnych.


Dział Księgowości

Główna Księgowa : mgr Justyna Nowak
tel. 32 7716349, 32 7716351


Dział Kadr

Kierownika Działu Kadr: mgr Katarzyna Piontek
tel. 32 7716309, 32 7716358


Dział Administracyjno-Techniczny

Kierownik Działu: lic. Dorota Kaczorkowska
Tel. 32 7716367, 32 7716378osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Piontek, dnia: 2007-08-16
utworzony: 16-08-2007 / modyfikowany: 12-07-2022
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2022, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl