BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STRUKTURA JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
DZIAŁY ORGANIZACYJNE

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Kierownik: mgr Sylwia Tlołka, tel. 32 7716323

Zakres działań:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • przyznawanie świadczeń z mocy ustawy o pomocy społecznej i programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • praca socjalna

Sekcja Specjalistyczna

Kierownik: mgr Alina Sychowicz, tel. 32 7716319

Zakres działań:

 • udzielanie pomocy osobom w kryzysie bezdomności,
 • udzielanie pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób niepełnosprawnych do mieszkań chronionych – treningowych
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • koordynowanie spotkań grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”,
 • praca socjalna.

Obszar działania:  cały Chorzów.


Sekcja Pomocy Instytucjonalnej

Kierownik: Agnieszka Pacocha, tel. 32 7716311

Zakres działań:

 • udzielanie pomocy w formie skierowań do domów pomocy społecznej

obszar działania: cały Chorzów


Sekcja Usług Opiekuńczych

Kierownik: Agnieszka Rozik, tel. 32 7716311

Zakres działań:

 • udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych
 • przyznawanie świadczeń z mocy ustawy o pomocy społecznej i programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • praca socjalna
 • udzielanie pomocy w formie skierowań do ośrodków wsparcia (dzienne domy pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy)

obszar działania: cały Chorzów


Dział Dodatków Mieszkaniowych 

Kierownik: mgr Joanna Zaremba, tel. 32 7716312

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.


Dział Pieczy Zastępczej

Kierownik: Mirosława Kwietniewska, tel. 32 7716313

Zastępca Kierownika: Iwona Dolatkowska, tel. 32 7716313

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.


Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik: mgr Jerzy Głogowski, tel. 327716354

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Przewodniczący: mgr Jerzy Głogowski, tel. 327716354

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i wydawania kart parkingowych.


Dział Świadczeń Dla Rodzin

Kierownik: mgr Sebastian Gajdzik, tel.32 7716343

obszar działania: Cały Chorzów

Obsługa:
- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dłużników alimentacyjnych,
- zasiłków dla opiekuna,
- świadczeń wychowawczych (500+),
- jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)


Dział Realizacji Świadczeń

Kierownik: mgr Grażyna Skarłosz, tel. 32 7716348

obszar działania: Cały Chorzów

Obsługa komputerowa decyzji, realizacja świadczeń rzeczowych i stypendialnych.


Dział Księgowości

Główna Księgowa: mgr Justyna Nowak


Dział Kadr

Kierownika Działu Kadr: mgr Katarzyna Piontek, tel. 32 7716358


Dział Administracyjno-Techniczny

Kierownik Działu: lic. Dorota Kaczorkowska, tel. 32 771636


Inspektor Ochrony Danych

Paweł Biały: e-mail: iod@opschorzow.pl, nr tel. 32 77 16 303osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Piontek, dnia: 2007-08-16
utworzony: 16-08-2007 / modyfikowany: 14-06-2024
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl