BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STRUKTURA JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Kontakt

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie mieści się przy ul. 3 Maja 4/U3.

Przewodnicząca Zespołu:
Teresa Gabor - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, Sekretariat – nr tel. 32 7716301

Zastępcy Przewodniczącej:
Alina Sychowicz - Kierownik Sekcji Specjalistycznej OPS w Chorzowie, pok. 107, nr tel. 32 7716319;
Anita Kaliska-Ząbek - Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Chorzowie, ul. 3 Maja 4/U4, nr tel. 32 3452810

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Zespół Interdyscyplinarny, ul. Racławicka 19, 41-506 Chorzów

OSOBIŚCIE:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19, pok. 314

w godzinach:
poniedziałek 7:30–15:30;
wtorek – czwartek 7:30–14:30;
piątek 7:30–13:30

tel. 32 7716391 – informacje ogólne, e-mail:interdyscyplinarny@opschorzow.pl

 

Zarządzeniem Nr OR.189.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 września 2023 r. powołany został z dniem 22 września 2023 r. Zespół Interdyscyplinarny w Chorzowie.

Zadaniem Zespołu jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w Chorzowie.

Skład powołanego Zespołu:

 1. Danuta Szary – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 2. Teresa Gabor - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie;
 3. Alina Sychowicz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie;
 4. asp. sztab. Adam Kościelny - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie;
 5. mł. asp. Michał Drynda - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie;
 6. asp. sztab. Michał Borek - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie;
 7. Robert Matysiak - przedstawiciel podmiotu działającego na terenie Chorzowa w zakresie oświaty;
 8. Halina Hiltawska - przedstawiciel podmiotu działającego na terenie Chorzowa w zakresie ochrony zdrowia;
 9. Ewa Dudkiewicz - przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na terenie Chorzowa;
 10. Andrzej Ładniak – kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;
 11. Małgorzata Pawełczyk - kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;
 12. Katarzyna Augustyniak - przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
 13. Joanna Łuczak - przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
 14. Anita Kaliska-Ząbek - przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
 15. prok. Maciej Suliga - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Chorzowie.

 

SPRAWOZDANIE Z MPPPwR ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO ZA ROK 2020


Rok 2021

Na mocy Zarządzenia Nr OR/163/2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/238/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie nastąpiła zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji. Ze składu Zespołu odwołana została Pani Katarzyna Wiernicka – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, a powołana w skład Pani Iwona Dubaj - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I STATYSTYCZNE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W CHORZOWIE W ROKU 2021


Rok 2022

Zarządzeniem Nr OR.178.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 października 2022 r. na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji powołano Pana Michała Dryndę, a odwołano Panią Iwonę Dubaj, oraz na wniosek Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego odwołano Panią Ewę Sankiewicz – przedstawicielkę Sądu Rejonowego w Chorzowie.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I STATYSTYCZNE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W CHORZOWIE W ROKU 2022


Rok 2023

Zarządzeniem Nr OR.25.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lutego 2023 r., na wniosek Wiceprezes Sądu Rejonowego w Chorzowie, w skład Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji powołano Panią Małgorzatę Pawełczyk i Pana Tomasza Żelaznego – przedstawicieli Sądu Rejonowego  w Chorzowie, a odwołano Panią Irenę Gałkowską.osoba odpowiedzialna za treść: Bogusława Tlatlik, dnia: 2022-11-25
utworzony: 25-11-2022 / modyfikowany: 28-02-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl