BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DANE JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Informacja o ochronie danych osobowych – Biuletyn Informacji Publicznej - OPS w Chorzowie

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie - Dyrektor OPS w Chorzowie. Kontakt z Administratorem: telefon – 32 77-16-303. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@opschorzow.pl

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH W BIP

 1. Publikowanie na stronie BIP danych osobowych uwzględnia zasady przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 RODO, w tym szczególnie zasadę „ograniczenia przechowywania” co oznacza, że dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są publikowane w BIP.
 2. Publikowanie na stronie BIP danych osobowych uwzględnia zasady legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 3. Termin usunięcia danych z BIP wynika z przepisów szczególnych regulujących cel publikowania informacji w działach i strukturze BIP. Dane są usuwane po wyczerpaniu celu ich publikowania w BIP.
 4. Podstawą prawną publikowania danych w BIP jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane możemy przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom i serwisantom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym), a w razie konieczności prawnej – uprawnionym organom państwowym.

 osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Biały, dnia: 2022-01-04
utworzony: 04-01-2022 / modyfikowany: 11-04-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl