BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STRUKTURA JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

 

www.cps-chorzow.pl

Chorzów 41-503, ul. Kasprowicza 2

tel/fax 32 2412646

cps@opschorzow.pl

Osoba prowadząca: mgr Piotr Gierek


 

         Centrum prowadzi:

 • Punkt informacji i poradnictwa z zakresu pomocy społecznej – czynny codziennie od 8.00 d0 14.00,
 • Klub Integracji Społecznej – prowadzi działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu długotrwałego bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, niezaradności życiowej,
 • Punkt koordynacji prac społecznie użytecznych organizowanych dla osób bezrobotnych korzystających jednocześnie ze świadczeń  pomocy społecznej ( szkolenia, kierowanie do pracodawców, rozliczanie czasu pracy, przygotowanie zestawień wynagrodzeń, współpraca w zakresie psu z pracodawcami, powiatowym Urzędem Pracy i pracownikami socjalnymi,
 • Grupy wsparcia dla absolwentów po zakończeniu udziału w klubie Integracji społecznej oraz dla mieszkańców dzielnic Chorzów Stary i Maciejowice,
 • Działalność szkoleniowa i edukacyjna polegająca na przygotowaniu zawodowym praktykantów i stażystów do wykonywania zawodu pracownik socjalny ,
 • Punkt koordynacji nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem Sądu,
 • Punkt wydawania ciepłych posiłków dla mieszkańców Chorzowa Starego i Maciejowic,
 • Punkt sanitarno-higieniczny – udostępnienie kabiny prysznicowej dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanych do CPS przez pracowników socjalnych,

 

W siedzibie Centrum działają również :

·         Klub Emerytów KWK „ Polska”- wtorki 12.00- 16.00,

·         Klub Seniora Chorzów Stary – czwartki 12.00 – 16.00,

·         Świetlica Socjoterapeutyczna Poradni Psychologiczno Pedagogicznej- od 14.00 – 18.00,

·         Filia Nr 7 Biblioteki Miejskiej w Chorzowie.

 

Z pomocy Centrum mogą skorzystać: wszystkie osoby wymagające pomocy, a w szczególności osoby bezrobotne, bezdomne, uzależnione, niezaradne życiowo, osoby skazane prawomocnym wyrokiem skierowane do prac społecznych, mieszkańcy dzielnicy Chorzów Stary i Maciejowice korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i innych form zabezpieczenia społecznego realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, emeryci i renciści z dzielnicy Chorzów Stary.

Procedura uzyskania pomocy: zgłoszenie osobiste do Centrum lub skierowanie od pracownika socjalnego.osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Szyszka, dnia: 2007-08-17
utworzony: 16-08-2007 / modyfikowany: 26-01-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020, kontakt: Adam Furdzik tel. 327716307 e-mail: furdzik.a@opschorzow.pl