BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DANE JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
DANE TELEADRESOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Racławicka 19
41-506 Chorzów

tel. 32 77 16 399

sekretariat: 32 77 16 301
fax: 32 77 16 305 
e-mail: ops@opschorzow.pl

NIP: 627-20-81-257
REGON: 003447902

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki została założona na platformie ePUAP.

Adres skrytki podmiotu na ESP ePUAP:

 • /OPSChorzow/skrytka

 • /OPSChorzow/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku do OPSu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl oraz podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym na ePUAP. Jest to warunek koniecznym aby korespondencja została  potraktowana jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Skrytka obsługuje duże pliki, maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami zależy od użytego formularza elektronicznego. Dla dokumentu elektronicznego utworzonego przy użyciu formularza „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego” wynosi 500 MB.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT,

 • XML,

 • PDF, XPS,

 • CSV,

 • XLS, XLSX, ODS,

 • PPT, PPTX, ODP,

 • GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG,

 • GEOTIFF,

 • WAV, MP3, AVI, MPG, MPEG, MP4, M4A, MPEG4, OGG, OGV,

 • DWG, DWF, DXF, DGN, JP2,

 • ZIP, TAR, GZ (GZIP), 7Z,

 • HTML, XHTML.

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych dostarczanych przez zainteresowanego, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to:

 1. pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0,
 2. płyta CD/CD-RW,
 3. płyta DVD/DVD-RW.


osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2020-02-21
utworzony: 21-02-2020 / modyfikowany: 23-02-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl