BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DANE JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
ZAŁATWIANIE SPRAW
W związku z nowelizacją przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych, od dnia 5.10.2021r., co do zasady podania wnoszone na adres poczty elektronicznej OPS Chorzów (t.j. na adres e-mail), będą pozostawione bez rozpoznania. Oznacza to, że wnioskowi, który zostanie wysłany na adres e-mail Ośrodka, nie zostanie nadany dalszy bieg, a Państwo nie uzyskają informacji na temat niepodjęcia czynności.

Wyjątek stanowią przepisy szczególne, które dopuszczają możliwość złożenia podania w innej formie, np. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Jednocześnie informujemy, iż podania można wnosić w sposób wskazany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w formie pisemnej na adres Ośrodka, czy przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Podstawa prawna: art. 63 §1 k.p.a., zmieniony ustawą z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.)


SKRZYNKA PODAWCZA
W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku od 0930 do 1130

 

Wydawanie decyzji administracyjnych:
poniedziałek od 800 do 1545
wtoek,środa, czwartek od 0800 do 1400
piątek od 800 do 1300

 

Przyjmowanie stron w Ośrodku odbywa się w godzinach:
poniedziałek od godz. 730 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 730 do godz. 1445

piątek - od godz. 730 do godz. 1345

Sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek od godz. 800 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 800 do godz. 1445

piątek - od godz. 800 do godz. 1345

Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w godzinach:
poniedziałek od godz. 700 do godz. 1600

wtorek - czwartek - od godz. 700 do godz. 1500
piątek - od godz. 700 do godz. 1400


Pracownicy socjalni przyjmują wg indywidualnie ustalonego harmonogramu.

Zalecana forma pierwszego kontaktu: osobista wizyta, kontakt pisemny lub telefoniczny

Forma przyjmowanie wniosku:

  • osobista wizyta w Ośrodku
  • wniosek pisemny
  • wniosek elektroniczny.

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Pomocy Instytucjonalnej i Usług Opiekuńczych przy ul. Karpackiej 20 (ŚDS)
Środy : godz. od 9:00
Pracownik socjalny – Joanna Kujawska

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Pomocy Instytucjonalnej i Usług Opiekuńczychprzy ul. Beskidzka 6 (DDP)
Wtorki : godz. od 9:00
Pracownik socjalny - Fabian Danuta

 

Dyżury pracowników socjalnych Sekcji Pomocy Instytucjonalnej i Usług Opiekuńczych przy ul. Dąbrowskiego 104 (DDP)
Wtorki : godz. od 9:00
Pracownik socjalny – Kujawska Joannaosoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2016-10-10
utworzony: 10-10-2016 / modyfikowany: 19-10-2021
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021