BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót AKTUALNOŚCI

Treść strony

wersja do druku
AKTUALNOŚCI

Informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 - SZCZEPMY SIĘ

Jak działają szczepionki?

Szczepionki zawierają wirusy lub bakterie w formie zmodyfikowanej, które nie wywołują choroby, ale „uczą” układ immunologiczny co robić, kiedy organizm zostanie zaatakowany przez prawdziwy, potencjalnie niebezpieczny wirus lub bakterię.
Po szczepieniu Twój układ immunologiczny odpowiada na szczepionkę, tworząc przeciwciała, które zwalczają dany wirus lub bakterie.

Po szczepieniu Twoje ciało zapamiętuje konkretnego intruza. Jeśli kiedykolwiek natkniesz się na prawdziwy wirus lub bakterię, odpowiednie przeciwciała będą w stanie je szybko zniszczyć, zanim jeszcze spowodują zachorowanie.
W przypadku niektórych chorób konieczne jest podanie dodatkowej dawki szczepionki lub szczepienie przypominające w późniejszym czasie, aby utrzymać pewną i długotrwałą ochronę.

Jaka płynie korzyść ze szczepienia się?

Kiedy Ty i niemal wszyscy w Twoim otoczeniu są odporni na daną chorobę zakaźną, nie może się ona łatwo rozprzestrzeniać. Razem nie pozwalacie wirusom lub bakteriom na dotarcie do osób, które nie mogą zostać zaszczepione, w tym niemowląt zbyt małych na szczepienie, a także osób, które z powodu choroby mają osłabiony układ odpornościowy lub poddawanych leczeniu osłabiającemu układ odpornościowy.

Co jeszcze zyskujemy dzięki szczepieniom?

Ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, które trudno przewidzieć.
Dzięki szczepieniom ochronnym udało się powstrzymać epidemie wielu groźnych chorób.
Aktualnie świat mierzy się z pandemią nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego COVID-19. Wykonaj ostatni krok, by pokonać pandemię. Zaszczep się! Więcej na stronie:
www.gov.pl/szczepimysię

Punkty szczepień przeciw COVID-19 w Chorzowie stan na dzień: 19.07.2021 r.

 • CENTRUM MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ ON CLINIC
  ul. Kazimierza Wielkiego 10, 41-500 Chorzów
 • APTEKA „NIEZAPOMINAJKA DLA CAŁEJ RODZINY”
  ul. Katowicka 74, 41-500 Chorzów
 • ZIKO Apteka
  ul. Tadeusza Kościuszki 9, 41-500 Chorzów
 • CENTRUM MEDYCZNE BETAMED
  ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów
 • CENTRUM MEDYCZNE HAJDUKI
  ul. Jubileuszowa 3, 41-506 Chorzów
 • CENTRUM MEDYCZNE ŚW. PAWŁA
  E. Ciechanowicz, J. Kern, J. Zając
  ul. św. Pawła 11, 41-500 Chorzów
 • NZOZ ŚW. PAWŁA 11A
  ul. św. Pawła 11A
  41-500 Chorzów
 • NZOZ NASZA PORADNIA
  ul. Młodzieżowa 33, 41-500 Chorzów
 • NZOZ NOVIA MED
  ul. Ignacego Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów
 • NZOZ PRL SŁOMCZYŃSKA
  ul. św. Pawła 11, 41-500 Chorzów
 • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA
  ul. Henryka Majętnego 14, 41-503 Chorzów
 • SZPITAL SPECJALISTYCZNY
  ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
 • CENTRUM MEDYCZNE ADO-MED2
  ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów
 • STAROCHORZOWSKA FUNDACJA
  ZDROWIA I EKOLOGII
  ul. Gabriela Narutowicza 3, 41-503 Chorzów
 • PRZYCHODNIA NA TRZYNIECKIEJ
  ul. Trzyniecka 5/13-14
  41-506 Chorzów
 • PORADNIA REMEDIUM
  ul. Stanisława Staszica 4, 41-506 Chorzów
 • PRZYCHODNIA MEDICUS
  ul. Lompy 4, 41-500 Chorzów
 • SPZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
  ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
 • RESONICA
  ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
 • UROVITA SP. Z O.O.
  ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

Ulotka informacyjna


„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.


Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Komunikat NFOŚiGW dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych


Zapraszamy na dyżur telefoniczny - temat: Program Dobry start 300+


PLAKAT INFORMACYJNY PROGRAMU RODZINA 500 PLUS 

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie miasta Chorzowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie poszukuje rodzin z terenu miasta Chorzowa, które są zainteresowane zapewnieniem czasowej opieki dzieciom pozbawionych opieki rodziców.

 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (32 771-63-37, 32 771-63-28, 32 771-63-85, 32 771-63-13, ) e-mail: kwietniewska.m@opschorzow.pl, rodziny.zastepcze@opschorzow.pl
lub osobisty w siedzibie Ośrodka przy

ul. Racławickiej 19, pokój 318, 316 lub 320 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych INFORMUJE!!

Zapraszamy do składania wniosków ”o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki”
Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2020 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19, pok. 101, ( tel.: 32 771 63 24 )

Szczegóły dostępne w zakładce: ZAŁATWIANIE SPRAW > PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE > REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH > DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

Wniosek dostępny w linku poniżej:
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki


Od dnia 1 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Prawo do świadczenia uzupełniającego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej składany odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe (KRUS, ZUS, inne).

Osoby, które pobierają świadczenia z KRUS oraz z ZUS – wniosek o świadczenie uzupełniające winny złożyć w ZUS (wszystkie informacje oraz wniosek znajdują się na stronie www.zus.pl).

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS wypłacającej świadczenie emerytalno-rentowe (oddział regionalny lub placówka terenowa KRUS) lub na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl .
Złożenie wniosku umożliwia  wystąpienie o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia dostępne są pod adresem:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/


Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

Aby od 1 stycznia 2019r. skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo i umówić termin wizyty.

Zgłoszeń należy dokonać pod numerem 32 307 53 29 (Centrum Aktywizacji Społecznej) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00,

lub na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl

 osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2020-08-30
utworzony: 30-09-2020 / modyfikowany: 28-07-2021
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021