BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STRUKTURA JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

Centrum Pracy Socjalnej

Adres siedziby:
41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646
adres e-mail: cps@opschorzow.pl
www: www.cps-chorzow.pl

Kierownik Centrum Pracy Socjalnej: dr Piotr Gierek

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ przy Ośrodku Pomocy Społecznej

Centrum Pracy Socjalnej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w ramach struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Swoją działalność rozpoczęło w maju 2005 roku. Budynek, w którym funkcjonuje Centrum mieści się w dzielnicy Chorzów Stary przy ul Kasprowicza 2, pochodzi z 1908 roku i figuruje w rejestrze zabytków.

Centrum prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zajmuje się aktywizacją społeczno zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także aktywizacją i organizacją społeczności lokalnej.

Z pomocy Centrum mogą skorzystać wszystkie osoby wymagające wsparcia, a w szczególności: osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, uzależnione, niezaradne życiowo, rodziny niewydolne opiekuńczo-wychowawczo, osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, mieszkańcy Chorzowa Starego i Maciejkowic korzystający ze świadczeń pomocy społecznej i innych form zabezpieczenia społecznego realizowanych przez OPS; a także seniorzy zamieszkujący przede wszystkim dzielnicę Chorzów Stary i Maciejkowice. Centrum Pracy Socjalnej proponuje różne formy działań dla mieszkańców miasta, a należą do nich m. in.:

 1. Klub Integracji Społecznej (KIS) prowadzący działania z zakresu reintegracji społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Punkt koordynacji prac społecznie użytecznych (PSU) organizowanych dla osób bezrobotnych, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.
 3. Punkt Poradnictwa Zawodowego (PPZ) - czynny w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00. Dla beneficjentów Punktu organizowane jest indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne. W ramach Punktu funkcjonuje tablica ogłoszeń z ofertami pracy w holu CPS.
 4. Program Aktywizacja i Integracja (PAI) prowadzony we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
 5. Lokalna Integracja Społeczności (LIS) program mający na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej szczególnie zamieszkującej Chorzów Stary i Maciejowice.
 6. Prowadzenie grup: wsparcia, edukacyjnych, spotkaniowych oraz dla osób 50+.
 7. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - czynny w poniedziałki i środy w godz. 13.00-17.00.
 8. Punkt koordynacji nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu.
 9. Program „Budownictwo socjalne” skierowany jest do osób niezaradnych życiowo, samotnych lub/i niepełnoprawnych będących klientami OPS. Polega przeprowadzaniu drobnych remontów w mieszkaniach socjalnych, pozostających w zasobach Miasta lub remontów lokali użyteczności publicznej przez stworzoną do tego celu ekipę remontowo-budowlaną z osób wykonujących prace społecznie użyteczne w CPS.
 10. Punkt informacyjny (promocyjny) w zakresie ekonomii społecznej (utworzony na podst. Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla OPS w Chorzowie) działający głównie dla uczestników Klubu Integracji Społecznej.
 11. Punkt ds. mediacji rodzinnych - czynny w godzinach pracy CPS, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, prowadzony przez mediatora sądowego wpisanego na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.
 12. Działalność szkoleniowa i edukacyjna pracowników socjalnych oraz związana z przygotowaniem zawodowym praktykantów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
 13. Projekt współpracy międzypokoleniowej - projekt obejmuje udział Seniorów z Klubów Seniora, w tym Klubu Senior+, które funkcjonują w budynku Centrum Pracy Socjalnej i Dzieci z Działu Socjoterapii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie.
 14. Program Centrum Wolontariatu Senioralnego (CWS), którego celem jest świadczenie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez realizacje usługi wsparcia społecznego oraz pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego przy udziale wolontariuszy.

W siedzibie Centrum działają również:

 • Klub Senior+.
 • Klub Emerytów KWK „Polska”- spotkania we wtorki w godzinach 12.00 - 16.00.
 • Klub Seniora Chorzów Stary - spotkania w czwartki w godzinach 12.00 - 16.00.
 • Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 18.00.
 • Filia Nr 3 Biblioteki Miejskiej w Chorzowie.

Centrum Pracy Socjalnej jest jednym z niewielu miejsc w dzielnicy Chorzowa Starego skupiających rożne grupy społeczne, stanowiąc przy tym ważne ogniwo lokalnej siatki wsparcia społecznego. Centrum czynne jest w poniedziałki od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, w piątki od 7.00 do 14.00. Więcej informacji na stronie: www.cps-chorzow.pl    osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Gierek, dnia: 2007-08-17
utworzony: 16-08-2007 / modyfikowany: 12-04-2024
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl