BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJZARZĄDZENIA DYREKTORA

Treść strony

wersja do druku
ROK 2021

Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania świadczeń pomocy społecznej w 2021 roku.


Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania pracownika socjalnego w pracy z rodziną dotkniętą przemocą”.


Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd” w roku 2021.


Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego i kwalifikującego wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.


Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania dofinansowania na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, finansowych ze środków PFRON w 2021 roku.


Zarządzenie nr 18a/2021 z dnia 31 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. Projekt finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.


 Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 11 maja 2021r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 18/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie z dnia 12 lutego 2021r.


 Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021


 Zarządzenie nr 31/EFS/2021 z dnia 22.09.2021 r. w zakresie rekrutacji oraz realizacji form wsparcia w ramach projektu pn. „Młody rodzic w dobrych rękach”


Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zbierania i rozpatrywania wniosków w ramach PROGRAMU PFRON „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie: wprowadzenia „Zasad przyznawania dofinansowania na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w roku 2022"


Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie Funkcjonowania Klubu Senior+ w Chorzowie”


osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Piontek, dnia: 2021-02-01
utworzony: 01-02-2021 / modyfikowany: 15-06-2022
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl