BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMPROGRAMY ORAZ PROJEKTY

Treść strony

wersja do druku
MŁODY RODZIC W DOBRYCH RĘKACH
Logo zawiera symbole oraz flagi: Fundusze Europejskiej – Program Regionalny Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

MŁODY RODZIC W DOBRYCH RĘKACH

Rodzi­na jest w życiu opar­ciem, czymś co chro­ni, co da­je siłę. – Sophia Loren

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
od 1 października 2021r.
rozpoczyna realizację projektu
„MŁODY RODZIC W DOBRYCH RĘKACH”,
który adresowany jest do rodzin
zamieszkujących dzielnice Centrum i Chorzów II.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne,

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Podziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Projekt „Młody rodzic w dobrych rękach” skierowany jest do 64 osób:
młodych rodziców do 35 roku życia - matek i ojców (28 rodzin),
16 kobiet w ciąży lub samotnie wychowujących dzieci
oraz min. 20 osób przynależących do rodziny
w tym z pokolenia dziadków.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie rodzin i rodziców z obszarów rewitalizowanych dzielnic Centrum Chorzowa i Chorzowa II.

W ramach projektu oferowane są m.in. takie formy wsparcia, jak:

 • Integrujące – warsztaty kreatywności, trening integracyjny, wyjścia i wycieczki, międzypokoleniowy kurs IT;
 • Wspierające – wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, logopedyczne, wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego, coaching rodzinny;
 • Zwiększające kompetencje rodziców – warsztaty i treningi, spotkania edukacyjne, grupa wsparcia;
 • Wspierające dzieci w rodzinie – streetworking, korepetycje, język angielski, trening pamięci;

Zakładane efekty i główne korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 • poprawa funkcjonowania rodziny przez rozwijanie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
 • zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego;
 • podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 • zwiększenie potencjału społecznego i pomocy w dążeniu do reintegracji rodziny i stworzenia stabilnego środowiska wychowawczego;
 • zwiększenie aktywności w społeczności lokalnej osób/rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania integracyjne.

Projekt zakłada wypracowanie i promocję wzorców zachowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Projekt zapewnia równy dostęp wszystkich osób do objęcia wsparciem bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, światopogląd, religię, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Dofinansowanie projektu: 749 438,59 PLN

Okres realizacji projektu: od 1 października 2021r. do 30 czerwca 2023r.


CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ I SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?

PRZYJDŹ DO BIURA PROJEKTU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE

ul. Racławicka 19, pok. 330 LUB ZADZWOŃ: TEL. 32 771-63-86

Dokumenty do pobrania:

pobierz plik: [ Formularz zgłoszenia udziału w projekcie ]

pobierz plik: [ Oświadczenie RODO ]

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia udziału w projekcie wraz z oświadczeniem RODO można złożyć w biurze podawczym OPS, biurze projektu (pok. 330) lub przesłać e-mailem (skan) na adres projekt@opschorzow.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać od poniedziałku do piątku, telefonicznie pod numerem: 32 771 63 86 lub osobiście w OPS Chorzów, ul. Racławicka 19, 41-506 Chorzów, Biuro projektu pok. 330. Zapraszamy.


Trwałość projektu - „Młody rodzic w dobrych rękach”

W związku z zakończeniem projektu unijnego pn. „Młody rodzic w dobrych rękach”, który realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie w okresie od 01.10.2021 – 30.06.2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, OPS w Chorzowie informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (21 miesięcy).

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług realizowanych w ramach projektu .

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku, telefonicznie 32 771 63 03 lub osobiście w OPS Chorzów, ul. Racławicka 19, 41-506 Chorzówosoba odpowiedzialna za treść: Bogusława Radgowska-Wawreczko, dnia: 2021-09-27
utworzony: 27-09-2021 / modyfikowany: 16-05-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl