BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2023

Treść strony

wersja do druku
PIKNIK DEDYKOWANY UCZESTNIKOM PROJEKTU „MŁODY RODZIC W DOBRYCH RĘKACH” I ICH OTOCZENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE na:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na realizację usługi pn.
Piknik „Dzień rodziny” dedykowany uczestnikom projektu „Młody rodzic w dobrych rękach” i ich otoczeniu

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Młody rodzic w dobrych rękach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Celem projektu jest kompleksowe wsparcie rodzin i rodziców z obszarów rewitalizowanych dzielnic Centrum Chorzowa i Chorzowa II poprzez wzrost dostępności zindywidualizowanych, wielowymiarowych i kompleksowych usług społecznych dla rodzin. W związku z powyższym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny stanowiącej załącznik nr 1 w ramach szacowania wartości zamówienia. Przedmiot planowanego zamówienia Kod CPV : 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez

pobierz plik: [ Piknik zapytanie ofertowe [.doc] ]

pobierz plik: [ Piknik zapytanie ofertowe [.pdf] ]osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2023-05-29
utworzony: 29-05-2023 / modyfikowany: 25-01-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl