BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Treść strony

wersja do druku
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w związku

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

A.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają problemy w poruszaniu się (potwierdzone zaświadczeniem lekarza – specjalisty lub wynikające z orzeczenia o niepełnosprawności), jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu, budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Likwidacja barier architektonicznych polega na dostosowaniu pomieszczeń, np. łazienka, toaleta, kuchnia, przedpokój, do potrzeb osoby niepełnosprawne (katalog prac i sprzętów objętych dofinansowaniem  do pobrania na końcu strony).

B.

I etap- aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,

 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących,

 • aktualne zaświadczenie lekarskie (załącznik do wniosku),

 • RODO,

 • uzasadnienie wniosku wraz z oświadczeniem potwierdzającym zabezpieczenie pieniężne na wkład własny,

 • zgoda właściciela lub zarządcy na przeprowadzenie prac budowlanych.

UWAGA!

Wybór wykonawcy prac (firmy remontowo - budowlanej) należy do wnioskodawcy.

II etap - Po zakwalifikowaniu wniosku dot. dofinansowania osoba niepełnosprawna dostarcza następujące dokumenty:

 1. rysunek techniczny- rzut pomieszczenia,

 2. kosztorys,

 3. inne zezwolenia i dokumenty wymagane do realizacji zadania.

Dostarczona dokumentacja (projekt, kosztorys) podlega ocenie inspektora nadzoru budowlanego, po zatwierdzeniu zakresu robót związanych z likwidacją barier architektonicznych realizacja wniosku przechodzi do kolejnego etapu.

III etap:

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 • realizacja zadnia.

IV etap – rozliczenie, w którym osoba niepełnosprawna przedkłada:

 1. kosztorys powykonawczy lub rozliczenie końcowe, który musi zostać sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela OPS (sporządzany jest protokół odbioru z oględzin),

 2. dowód wpłaty własnego udziału,

 3. fakturę wystawiona na wnioskodawcę,

 4. faktury zakupu materiałów - (do wglądu jeśli podczas odbioru wystąpi taka konieczność).

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 1. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania  do czasu wyczerpania się środków finansowych na ich realizacje.

 2. Środki przeznaczone na realizacje wniosków wydawane są na bieżąco.

 3. Każdy złożony wniosek podlega weryfikacji formalnej.


Załączniki do pobrania:

pobierz plik: [ Wniosek ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie lekarskie ]

pobierz plik: [ RODO ]

pobierz plik: [ Lista załączników i katalog prac ]

pobierz plik: [ Uzasadnienie wniosku oraz oświadczenie dot. wkładu własnego ]

pobierz plik: [ Metryka sprawy ]

pobierz plik: [ RODO - PFRON-SOW ]

pobierz plik: [ Upoważnienie do złożenia wniosku (obowiązkowo gdy wniosek składany jest w imieniu osoby drugiej). ]osoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2023-12-08
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 21-12-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl