BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Treść strony

wersja do druku
LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

A.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności          oraz zostało poparte opinią lekarza. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

B.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypisany wniosek oraz załączniki:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
 • aktualne zaświadczenie lekarskie,
 • wycenę urządzenia (oferta cenowa, faktura proforma, kosztorys),
 • w przypadku zakupu komputera należy dołączyć zaświadczenie od pedagoga szkolnego, terapeuty potwierdzające konieczność komputera w procesie edukacyjno-terapeutycznym oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego.
 • RODO,
 • uzasadnienie wniosku.

Po zatwierdzeniu wniosku następuje:

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • realizacja zadnia,
 • rozliczenie zadania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków.

Załączniki do pobrania:

pobierz plik: [ Wniosek ]

pobierz plik: [ RODO ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie lekarza ]

pobierz plik: [ Uzasadnienie ]

pobierz plik: [ Lista załączników i katalog ]

pobierz plik: [ Metryka sprawy ]

pobierz plik: [ RODO - PFRON-SOW ]

pobierz plik: [ Upoważnienie do złożenia wniosku (obowiązkowo gdy wniosek składany jest w imieniu osoby drugiej). ]osoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2007-11-14
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 21-12-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl