BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEREHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Treść strony

wersja do druku
LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

A.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

B.

Maksymalną wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym oraz adresatów zadania każdorazowo określa zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

C.

Sposób złożenia wniosku:

 • poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl (zalecany)
 • w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów) pok. 101,

D.

   Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypisany wniosek oraz załączniki:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
 • aktualne zaświadczenie lekarskie (załącznik do wniosku),
 • wycenę urządzenia, wraz  z kosztorysem w przypadku montażu (oferta cenowa, faktura proforma, kosztorys),
 • w przypadku zakupu komputera należy dołączyć zaświadczenie od pedagoga szkolnego, terapeuty potwierdzające konieczność komputera w procesie edukacyjno-terapeutycznym oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego.

Po zatwierdzeniu wniosku następuje:

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • realizacja zadnia
 • rozliczenie zadania

Wnioski są realizowane do wyczerpania środków finansowych.

Załączniki do pobrania:

pobierz plik: [ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie ]

pobierz plik: [ UZASADNIENIE WNIOSKU ]

pobierz plik: [ Klauzula RODO ]

pobierz plik: [ Załączniki do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się: ]

pobierz plik: [ Katalog urządzeń lub sprzętu, który może być dofinansowany ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się ]osoba odpowiedzialna za treść: JERZY GŁOGOWSKI, dnia: 2007-11-14
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 14-03-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl