BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Treść strony

wersja do druku
DOFINANSOWANIE DO SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

1. Dofinansowaniu podlegają:

 • imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, organizowane wyłącznie na terenie naszego kraju

2. Wysokość dofinansowania:

 • maksymalna wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym w którym realizowane jest zadanie  jest każdorazowo ustalana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

3. O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

4. Wymagania wobec wnioskodawców:

 • min. 2 lata przed złożeniem wniosku prowadzenie działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych
 • udokumentowane zapewnienie odpowiednich dla potrzeb osób niepełnosprawnych warunków lokalowych i technicznych
 • udokumentowane posiadanie wymaganych środków własnych  lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
 • brak zobowiązań finansowych wobec funduszu

5. Należy złożyć:

 • poprawnie wypisany wniosek wraz z załącznikami (oświadczenie (1), oświadczenie (2), RODO)
 • dokumenty formalno - prawne dotyczące wnioskodawcy: statut, KRS

6. Termin składania wniosków:

 • do 30 listopada roku poprzedzającego zadania

7. Sposób złożenia wniosku:

 • w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-506 Chorzów),
 • (zalecany) poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl

UWAGA!

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą.

Załączniki:

pobierz plik: [ Wniosek RS SKRT (P) ]

pobierz plik: [ załącznik nr 1 ]

pobierz plik: [ załącznik nr 2 ]

pobierz plik: [ oświadczenie ]

pobierz plik: [ oświadczenie dot rachunku bankowego ]

pobierz plik: [ RODO ]

pobierz plik: [ RODO - PFRON-SOW ]osoba odpowiedzialna za treść: Jerzy Głogowski, dnia: 2007-10-19
utworzony: 08-11-2007 / modyfikowany: 23-02-2024
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl