BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STRUKTURA JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Placówka jest czynna całodobowo, ma charakter ponadlokalny. Mieści się na I piętrze w budynku przy

ul. 3-go Maja 4/1 w Chorzowie
tel. 32 345 28 10
adres e-mail: sowopr@opschorzow.pl
Osoba prowadząca: Anita Kaliska - Ząbek

Zakres działalności obejmuje:

 1. Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy
 2. Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy
 3. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjno – rozwojowych dla dzieci z rodzin przemocowych
 4. Prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze
 5. Praca socjalna
 6. Indywidualne konsultacje psychologiczne
 7. Konsultacje pedagogiczne i wychowawcze
 8. Konsultacje medyczne dla mieszkańców hostelu
 9. Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach

 Placówka posiada 10 miejsc noclegowych dla kobiet i matek z dziećmi – ofiar przemocy w rodzinie.

 Osoby przyjmowane są bez skierowania, bez względu na posiadany dochód.

 Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga. Ponadto zatrudnieni są opiekunowie nocni oraz wolontariusze.

 Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 Prowadzimy zajęcia grupowe

 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie jest prowadzona w środy w godzinach od 16.00 do 18.00
 • Grupa dla dzieci z rodzin, w których występuje przemoc lub są zagrożone przemocą w rodzinie ma spotkania we wtorki od godz. 15.30 do 17.30
 • Dla rodziców prowadzone są zajęcia w formie treningu kompetencji wychowawczych

Placówka powstała na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ). Standard podstawowych usług określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 50, poz.259).

Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy status społeczny, dlatego przełam wstyd, strach i milczenie. Masz prawo do godnego życia bez przemocy.osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Piontek, dnia: 2009-07-07
utworzony: 29-02-2008 / modyfikowany: 31-12-2021
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2022