Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
schowaj menu Instrukcja Rejestr zmian Statystyka odwiedzin: 745108
wyszukiwarka zaawansowana
POWRÓT POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE
POWRÓT
 
POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

REALIZOWANA PRZEZ  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 Placówka jest czynna całodobowo, ma charakter ponadlokalny. Mieści się na   I piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 4/1 w Chorzowie tel. 32 345 28 10 lub 791 438 805. 

Jego zakres działalności obejmuje:

  1. Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy
  2. Udzielanie porad prawnych
  3. Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy
  4. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjno – rozwojowych dla dzieci z rodzin przemocowych
  5. Praca socjalna
  6. Indywidualne konsultacje psychologiczne
  7. Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach
  8. Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

 Ponadto pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia sprawują nadzór nad mieszkaniami chronionymi przeznaczonymi dla ofiar przemocy z terenu miasta Chorzowa. 

Placówka posiada 10 miejsc noclegowych dla kobiet i matek z dziećmi – ofiar przemocy w rodzinie.

Osoby przyjmowane są bez skierowania, bez względu na posiadany dochód.

Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych, psychologa oraz prawnika. Prawnik pełni dyżury w czwartki w godzinach od 15.15 do 17.15 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Grupa wsparcia dla kobiet jest prowadzona w soboty w godzinach od 16.00 do 18.00.

Grupa dla dzieci ma spotkania we wtorki od godz. 17.30 do 18.30.

Program korekcyjno – edukacyjny jest realizowany na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 przez psychologa Hannę Lichończak, która przyjmuje w czwartki w godzinach od 8.00 do 17.00 i piątki w godzinach od 15.00 do 17.00 w pokoju 15 lub 47, tel. 32 77 16 346. 

Zespół Wielozadaniowy Specjalistyczny  

W ramach struktur Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 funkcjonuje Zespól Wielozadaniowy Specjalistyczny, którego zadaniem jest praca socjalna na rzecz rodzin mających trudności w pełnieniu swoich funkcji oraz integracja i reintegracja rodzin.

W skład Zespołu Wielozadaniowego Specjalistycznego wchodzą:

- psycholog,

- pedagog,

- starszy specjalista pracy socjalnej,

- trzech trenerów umiejętności życiowych,

- terapeuta do spraw uzależnień.

Celem pracy zespołu jest zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego przez wyrównywanie szans wychowawczych i rozwojowych dzieci i młodzieży, wzmacnianie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi i pozytywnej adaptacji w społeczeństwie.

Pracownicy przyjmują w pokoju nr 15, tel. 32 77 16 346. 

Psycholog Hanna Lichończak przyjmuje:

Poniedziałki w godz.  8.00 do 11.00

Wtorki                   11.00  do 15.00

Piątki                       8.00 do 11.00 

Pedagog Kornelia Stemplewska przyjmuje:

Poniedziałek   7.00 do 11.00

Wtorek          7.00 do 11.00

Środa          11.00 do 15.00

Czwartek     11.00 do 15.00

Piątek           7.00 do 11.00 

Starszy specjalista pracy socjalnej Ewa Pawelec przyjmuje:

Poniedziałek  11.00 do 16.00

Wtorek           7.00 do  11.00

Środa             7.00 do 11.00

Czwartek        7.00 do 11.00

Piątek           11.00 do 14.00 

Dzięki systematycznemu ,,treningowi umiejętności życiowych” następuje rozwijanie umiejętności potrzebnych w codziennym życiu do pokonywania trudności i zaspakajania potrzeb psychicznych bez uciekania się do przemocy lub stosowania substancji zmieniających świadomość. Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, budowania pozytywnego obrazu samego siebie, samokontroli radzenia sobie ze stresem i lękiem jest podstawą funkcjonowania rodziny poza kręgiem pomocy społecznej.

 Poradnictwo prawne dla ofiar przemocy 

Ofiarom przemocy w rodzinie udzielana jest pomoc prawna w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorzowie przy ul. 3 Maja 4, w czwartki w godz. 15.15 – 17.15, w zakresie:

a)    Zagadnień prawa rodzinnego, szczególnie spraw opieki nad dzieckiem,

b)    Zagadnień prawa karnego,

c)     Sporządzania pozwów o rozwód, separację oraz alimenty,

d)    Rozdzielności majątkowej,

e)    Zagadnień windykacyjnych i komorniczych,

f)     Konsultowania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury,

g)    Spraw mieszkaniowych.   

Ponadto w siedzibie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22, w pokoju nr 1, Strony przyjmowane są przez prawnika (po uprzednim uzyskaniu skierowania u pracownika socjalnego) w terminach:

- Środa, godz. 15.00-16.00,

- Czwartek, godz. 8.00-12.00,

w zakresie:

a)    Zagadnień prawa rodzinnego i opiekuńczego,

b)    Zagadnień prawa karnego,

c)     Procedur związanych z postępowaniem karnym,

d)    Zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,

e)    Spraw majątkowych,

f)     Rent i emerytur.dokument wytworzony przez: Bożena Antończyk, dnia: 2009-04-14
utworzony: 14-04-2009 / modyfikowany: 03-02-2011
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Redakcja   Kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: awyderka.ops@z4.pl 2011