BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY/PROJEKTY

Treść strony

wersja do druku
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 

 

Nazwa projektu:

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej.

 

Beneficjent: Miasto Chorzów

Realizator Projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Czas realizacji projektu: do końca I kwartału 2015r.

 

 

OPIS PROJEKTU:

 

Celem projektu jest:

 

- ułatwienie dostępu do Internetu członkom rodzin zastępczych i rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci zamieszkałym w Chorzowie i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

- zwiększenie udziału osób o trudnej sytuacji materialnej w wykorzystywaniu technologii informacyjnych,

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu członków rodzin w tym dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym.

 

Realizacja w/w celów możliwa będzie dzięki:

 

 1. zainstalowaniu w 150 gospodarstwach domowych łącza internetowego
 2. pokryciu 150 gospodarstwom domowym kosztów dostępu do Internetu,
 3. wyposażenie 150 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy,
 4. przeszkolenie 150 osób rodziców w zakresie obsługi oraz wykorzystania komputera i Internetu do załatwiania codziennych spraw oraz przydatności technologii informatycznych w rozwoju wychowywanych dzieci i młodzieży,
 5. organizację zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin,
 6. zapewnienie wsparcia technicznego oraz doradztwa w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i wykorzystywania Internetu.

 

Projekt przeznaczony jest dla 150 gospodarstw domowych, w tym dla 45 rodzin zastępczych
 i 105 rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci.

 

 osoba odpowiedzialna za treść: SANDRA POWOL, dnia: 2011-12-14
utworzony: 14-12-2011 / modyfikowany: 31-07-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021