BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY ORAZ PROJEKTY

Treść strony

wersja do druku
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Nazwa projektu:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej.

Beneficjent: Miasto Chorzów

Realizator Projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Czas realizacji projektu: do końca I kwartału 2015r.

 

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest:

 • ułatwienie dostępu do Internetu członkom rodzin zastępczych i rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci zamieszkałym w Chorzowie i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • zwiększenie udziału osób o trudnej sytuacji materialnej w wykorzystywaniu technologii informacyjnych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu członków rodzin w tym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.


Realizacja w/w celów możliwa będzie dzięki:

 • zainstalowaniu w 150 gospodarstwach domowych łącza internetowego
 • pokryciu 150 gospodarstwom domowym kosztów dostępu do Internetu,
 • wyposażenie 150 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy,
 • przeszkolenie 150 osób rodziców w zakresie obsługi oraz wykorzystania komputera i Internetu do załatwiania codziennych spraw oraz przydatności technologii informatycznych w rozwoju wychowywanych dzieci i młodzieży,
 • organizację zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin,
 • zapewnienie wsparcia technicznego oraz doradztwa w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i wykorzystywania Internetu.


Projekt przeznaczony jest dla 150 gospodarstw domowych, w tym dla 45 rodzin zastępczych i 105 rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci.osoba odpowiedzialna za treść: SANDRA POWOL, dnia: 2011-12-14
utworzony: 14-12-2011 / modyfikowany: 27-09-2021
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2022