BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej ChorzowieOśrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY/PROJEKTY

Treść strony

wersja do druku
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - -2020  (PO PŻ)  jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu  Najbardziej Potrzebującym ,  który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r  w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz Urz UEL  72 z 12,03,2014 r  str .  1 ) zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale  85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014 – 2020  wynosi około 473 mln EUR ( w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około 83 mln EUR.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację  działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie  odpowiednich   produktów żywnościowych

(posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najbardziej trudnej sytuacji  ( określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej

Oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego  kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków , które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Podprogram 2016 rozpoczyna się w sierpniu 2016 r i  będzie  trwał do czerwca 2017 r.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej będzie przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej tj.: osób i   rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł  dla osoby w rodzinie). Na podstawie dokumentu wystawionego przez pracownika socjalnego OPS.

Każda z osób otrzyma paczki żywnościowe składające się z :

Makaron jajeczny 5 kg
Ryż biały 5 kg
Mleko UHT 9 l
Ser żółty 2,4 kg
Herbatniki 2 kg
Groszek z marchewką 1,28 kg
Fasola biała 3,2 kg
Koncentrat pomidorowy 1,28 kg
Powidła śliwkowe 1,2 kg
Golasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg
Filet z makreli  w oleju 1,36 kg
Szynka drobiowa 2,7 kg
Cukier biały 4 kg
Olej rzepakowy 4 l

 

Paczki są wydawane  codziennie  od godz. 8 do godz. 10.

Od miesiąca lutego 2017r. zwiększa się ilość osób mogących skorzystać z pomocy otrzymanej w ramach „Programu FEAD 2014-2020” podprogramu 2016 z 2000 do 2500. Kryterium dochodowe jest zwiększone do 200%.  

Łączna ilość żywności, którą OPS Chorzów otrzyma w ramach programu to 97180kg.

Na dzień 16.09.2016r. skierowania odebrało 256 osób.

Prócz wsparcia żywnościowego , OPS w Chorzowie realizuje cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności  ‘ Gotowanie z FEAD-em”

Osoby korzystające ze wsparcia  z POPŻ będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności  i kompetencji  w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wsparcie działaniami towarzyszącymi , pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy , która jest realizowana w ramach Programu FEAD.
dokument wytworzony przez: Ewelina Gruszka, dnia: 2016-09-14
utworzony: 22-07-2015 / modyfikowany: 24-02-2017
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie 2017, kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl