BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY/PROJEKTYPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Treść strony

wersja do druku
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - PROGRAM 2017

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2017

Rozpoczęła się następna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


PODPROGRAM 2017

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrębujących.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ?

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 028 zł w przypadku osoby w rodzinie,

Czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej

JAK OTRZYMAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

Aby otrzymać pomoc żywnościową,. Należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności i otrzymania skierowania.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2017, tj. od sierpnia 2017r. do czerwca 2018 r. Osoby bezdomne mogą zostać zakwalifikowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

GDZIE OTRZYMAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ulica Kruszcowa 22.
Żywność jest wydawana codziennie od godziny 8 do 10.

Każda rodzina powinna raz w miesiącu zgłosić się po odbiór paczki żywnościowej. W jej skład wchodzą produkty, które aktualnie znajdują sie w magazynie.

JAKIE PRODUKTY SPOŻYWCZE MOŻNA OTRZYMAĆ?

W punktach wydawania żywności można otrzymać artykuły spożywcze zakupione ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W skład paczki żywnościowej będą wchodzić artykuły takie jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser pod podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód wielokwiatowy, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy.

Osoby, które korzystają z tego programu są zobowiązane do uczestnictwa w działaniach towarzyszących organizowanych przez OPS i Śląski Bank Żywności.

 

Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 1058) w przypadku weryfikacji kryteriów dochodowych uwzględnia się nowe wysokości kryteriów, określone aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Skargi rozpatrywane są przez Zastępcę Dyrektora do spraw społecznych w każdy poniedziałek od 14.00 do 16.00. Skargi można również składać drogą elektroniczną.

 osoba odpowiedzialna za treść: Ewelina Gruszka, dnia: 2016-09-14
utworzony: 22-07-2015 / modyfikowany: 17-01-2020
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020