BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej ChorzowieOśrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ZAŁATWIANIE SPRAWPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE (RODZINA 500+) ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNYRODZINA 500 +

Treść strony

wersja do druku
PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 

 

PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES 2017/2018

DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

 

GODZINY I OKRES URZĘDOWANIA PUNKTÓW TERENOWYCH

 

 

l.p

 

 

Adres

 

Godziny urzędowania

 

1

 

Ośrodek Pomocy Społecznej                            w Chorzowie

Chorzów, ul. Kruszcowa 22

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

7:30 – 18:00

wtorek

środa

czwartek

7:30 – 16:00

piątek

7:30 - 14:00

 

2

 

Centrum Inicjatyw Społecznych                            w Chorzowie

Chorzów, ul. 3-go Maja 18

(budynek za probostwem                           Parafii Św. Barbary                                                wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

wtorek

7:30 – 14:30

środa

8:30 - 16:30

czwartek

9:00 - 17:00

piątek

7:30 – 14:30

 

3

 

Miejski Dom Kultury „Batory”

Chorzów, ul. Stefana Batorego 6

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

wtorek

piątek

8:00 - 16:00

środa

czwartek

9:00 - 17:00

 

 

 

4

 

 

Informuję, że w związku z małym zainteresowaniem mieszkańców oraz koniecznością przeniesienia pracowników do wydawania decyzji administracyjnych zostaje zamknięty z dniem 25 września 2017r. punkt wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2017/2018 mieszczący się w Salkach Katechetycznych Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu. Tym samym ostatnim dniem urzędowania ww. punktu jest piątek 22 września 2017r.


 

 

 


 

 

 

5

 

Salka Probostwa

Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej
ul. Wolności 51
(wejścia od strony kościoła - salka naprzeciw kancelarii)

 

Godziny urzędowania 

od 1 sierpnia 2017r. do 31 października 2017r.

W DNIU 15 SIERPNIA

PUNKT NIECZYNNY

 

 

poniedziałek

środa

piątek

8:00 - 17:00

wtorek

czwartek

8:00 - 15:00

 

 

Ważne:

 

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017 KOŃCZĄCY SIĘ 30.09.2017r. PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 22

 

WNIOSKI O POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA RODZINNE (ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE, JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA ORAZ ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 KOŃCZĄCY SIĘ 31.10.2017r. ORAZ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017 KOŃCZĄCY SIĘ 30.09.2017r.  PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok.  22

 

Okresy świadczeniowe

 W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze później niż w  październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego później niż w  listopadzie, prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego później niż w  październiku, prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.dokument wytworzony przez: Sebastian Gajdzik, dnia: 2016-03-04
utworzony: 04-03-2016 / modyfikowany: 19-09-2017
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie 2017, kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl