BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STATUS JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
AKTY PRAWNE

Ośrodek wykonuje swoje zadania na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

 1. ustawy o pomocy społecznej ustawa z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593 wraz z póź. zm.),
 2. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 wraz z póź. zm.),
 3. ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 wraz z póź. zm.),
 4. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz. U. 1994 nr 111 poz. 535 wraz z póź. zm.),
 5. ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255 wraz z póź. zm.),
 6. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. 2016 poz195),
 7. ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 567 wraz z póź. zm.),
 8. ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (Dz. U. 2007 nr 192 poz. 1378 wraz z póź. zm.),
 9. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887 wraz z póź. zm.),
 10. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493 wraz z póź. zm.),
 11. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 wraz z póź. zm.),
 12. ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 1650 wraz z póź. zm.),
 13. ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734 wraz z póź. zm.),
 14. ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 wraz z póź.  zm.),
 15. ustawy o karcie dużej rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1863 wraz z póź. zm.),
 16. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 wraz z póź. zm.),,
 17. ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 122 poz. 1143 wraz z póź. zm.),
 18. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230 wraz z póź.  zm.),
 19. ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 wraz z póź. zm.),
 20. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 wraz z póź. zm.),
 21. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi z dnia 17 czerwca 1966r. (Dz. U. 1966 nr 24 poz. 151 wraz z póź. zm.),
 22. ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 wraz z póź. zm.)


osoba odpowiedzialna za treść: Schramel Daria, dnia: 2016-10-11
utworzony: 11-10-2016 / modyfikowany: 14-02-2024
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl