BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZARZĄDZENIA DYREKTORA

Treść strony

wersja do druku
ROK 2017

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie czasu pracy OPS

Zarzmadzenie nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania świadczeń.

Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania przebywającego w rodzinie zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie pokrycia wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka.

Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie dofinansowania do zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zarządzenie nr10/2017 w sprawie harmonogramu kontroli wewnętrznej na rok 2017

Zarzmadzenie nr 11/2017 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania usług opiekuńczych.

Zarzmadzenie nr 12/2017 w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących realizowanych programów reintegracji społeczno - zawodowej .

Zarzmadzenie nr 18/2017 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania usług opiekuńczych.

Zarzmadzenie nr 21/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Zarzmadzenie nr 22/2017 w sprawie wprowadzenia zasad rozpatrywaniawniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu "Aktywny samorząd" w roku 2017.

Zarzmadzenie nr 33/EFS/2017 w sprawie wprowadzenia zasad określających szczegółowe warunki odbywania stażu u pracodawcy organizowanego dla uczestników projektu „Stawiam na zmiany” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarzmadzenie nr 40/2017 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dofinansowania na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące w roku 2018

Zarzmadzenie nr 43/2017 w sprawie wprowadzenia opłat za usługi opiekńcze wykonywane przez pracowników etatowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie obowiązujące w roku 2018osoba odpowiedzialna za treść: Anna Wyderka, dnia: 2017-01-04
utworzony: 04-01-2017 / modyfikowany: 12-07-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl