BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej ChorzowieOśrodek Pomocy Społecznej Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIA

Treść strony

wersja do druku
OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

„PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.02.08.00-00-0018/17-00)

 

Chcesz zostać opiekunem osoby po 60-tym   roku życia?  A może już opiekujesz się taką osobą?  Chcesz potwierdzić swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie?

Oferujemy ci to wszystko w ramach projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich  i  opiekuńczych dla osób niesamodzielnych  –  nowe standardy kształcenia i opieki”.

 Zapraszamy do kontaktu:

 Mail - opieka@totalwork.pl

 Telefon - 48 570543001

 Lub

Tel. 327716321 – p. Krzysztof Cudzich

e-mail: cudzich.k@opschorzow.pl

 

W ramach projektu gwarantowane jest zatrudnienie w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

I N F O R M A C J A

PROJEKT - Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki (POWR.02.08.00-00-0018/17-00)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OPIS PROGRAMU

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z województwa śląskiego mieszkających na terenie gmin:

 1. Powiat m. Chorzów
 2. Jeleśnia
 3. Skoczów
 4. Milówka
 5. Jasienica
 6. Koszarawa

KTO MOŻE ZOSTAĆ PODOPIECZNYM (OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ WYMAGAJĄCA OPIEKI)?

Osoba starsza - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 października 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1705) to osoba, która ukończyła 60. rok życia

Osoba niesamodzielna - osoba, u której z powodu naruszenia funkcji organizmu stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące konieczność stałego albo długotrwałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Ewentualne pokrewieństwo opiekuna z podopiecznym jest nieistotne.

NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁA OPIEKA ŚWIADCZONA W RAMACH PROGRAMU?

Opieka będzie sprawowana przez 6 miesięcy (180 dni) codziennie również w dni ustawowo wolne, w niedziele i święta przez 2, 4 lub 6 godzin dziennie u osoby niesamodzielnej.

Opieka polega na wykonywaniu w zależności od potrzeb podopiecznego m.in. następujących czynności asystenckich i opiekuńczych:

-                      pomoc w ubieraniu się,

-                      robienie zakupów,

-                      przygotowywanie posiłków,

-                      karmienie,

-                      pranie,

-                      utrzymanie w czystości pomieszczeń, w których osoba objęta pomocą funkcjonuje na co dzień,

-                      wezwanie lekarza w sytuacjach wymagających jego interwencji oraz realizacja recept,

-                      podawanie leków, suplementów i innych wg potrzeb i zaleceń lekarza,

-                      zapewnienie higieny osobistej (pomoc przy toalecie porannej i wieczornej),

-                      pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (w tym zmiana pieluch/pieluchomajtek),

-                      zmiana pozycji ciała u osób nie poruszających się,

-                      utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,

-                      wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zapewnienia higieny osobistej oraz

               higieny pomieszczeń,

-                      dbanie o toaletę przeciwodleżynową, zmianę pozycji ciała,

-                      mierzenie temperatury,  tętna, ciśnienia,

-                      zakładanie kompresów,  okładów,

-                      zmiany opatrunków,

-                      wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pielęgnacji starszej osoby niesamodzielnej,

-                     w razie potrzeby wykonywanie wszelkich czynności mających na celu ochronę zdrowia bądź ratowanie życia,

-                     inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb starszych osób niesamodzielnych, w szczególności wynikające z przeprowadzonej indywidualnej oceny stopnia niesamodzielności oraz wypracowanych standardów w ramach Projektu,

-                     załatwianie niezbędnych spraw urzędowych,

-                     zamawianie wizyt lekarskich,

-                     pomoc w komunikowaniu się z innymi osobami,

-                     pomoc w poruszaniu się, a w szczególności w dotarciu do lekarza, na zabiegi itp.,

-                     towarzyszenie podczas spacerów,

-                     czytanie prasy, książek, listów itp.,

-                     wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zapewnienia kontaktów z otoczeniem,

-                     inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb starszych osób niesamodzielnych, a których nie można przewidzieć przed realizacją usług, w szczególności wynikające z przeprowadzonej indywidualnej oceny stopnia niesamodzielności oraz wypracowanych standardów w ramach Projektu

Każda z osób świadcząca usługi AiO (opiekun/opiekunka) zostanie wyposażona nieodpłatnie na czas realizacji zadań w urządzenie/telefon typu smartfon monitorujące czas opieki nad podopiecznym. Osoby zakwalifikowane do programu (opiekunowie) będą świadczyły pomoc dla osób niesamodzielnych w cyklach 2,4 lub 6-cio godzinnych (codziennie)

JAKIE JEST WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNÓW UCZESTNICZ ĄCYCH W PROGRAMIE?

Przewidywane wynagrodzenie dla opiekunów - ok. 17 PLN NETTO ''na rękę" za godzinę Wynagrodzenie będzie świadczone przez okres 6 miesięcy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM:

-     osoba która złoży oświadczenie o niekaralności (nie jest wymagane zaświadczenie z sądu)

-     osoba która swobodnie porozumiewa się w języku polskim,

-     osoba która weźmie udział w diagnozie weryfikującej (spotkanie z konsultantem ok 2 godz.):

 •  zdolność do sprawowania opieki - ocena predyspozycji i kompetencji psychospołecznych (w tym cech osobowości) w kontekście pracy opiekuna dokonywanej przez psychologa i doradcę zawodowego w formie testów, wywiadów i obserwacji
 • ocenę sprawności i wydolności fizycznej w kontekście pracy opiekuna (testy wysiłkowe, spirometryczne) dokonywanej przez fizjoterapeutę; czas trwania
 • ocenę kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy opiekuna (m.in. organizacja, planowanie, realizacja prostych i złożonych zadań, podejmowanie decyzji, sumienność, komunikatywność, obsługa urządzeń służących do komunikacji

-     osoba która wyrazi gotowość potwierdzona na piśmie do odbycia szkolenia w Warszawie (i odbędzie szkolenie)

Szkolenie opiekunów - 13 dni w Warszawie w terminach od maja do września 2018 finansowane w całości z projektu z zagwarantowaniem i opłaceniem miejsca pobytu i wyżywienia

w Warszawie.

Jeden kurs (szkolenie) będzie trwał 13 dni w trybie ciągłym, lub w podziale na dwa zjazdy (6 i 7 dni). Podczas kursu (szkolenia) odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatów przez opiekunki uprawniających do świadczenia opieki po zakończeniu kursu.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy:

opieka@totalwork.pl

lub telefonicznie od poniedziałku do soboty  w godz. 8.00 -18.00 - nr telefonu;               

+ 48   570543001osoba odpowiedzialna za treść: Anna Wyderka, dnia: 2018-05-26
utworzony: 26-05-2018 / modyfikowany: 26-05-2018
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej Chorzowie 2018, kontakt: Anna Wyderka tel. 327716358 e-mail: wyderka.a@opschorzow.pl