BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY/PROJEKTY

Treść strony

wersja do druku
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2019–2020

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
41-500 CHORZÓW, UL. RACŁAWICKA 19
SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” -
EDYCJA 2019 – 2020
W CHORZOWIE


SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 – 2020 W CHORZOWIE

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej Informuje, iż w związku z panującą pandemią zawiesza termin realizacji programu
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2019 – 2020 w Chorzowie do odwołania.


 

INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy  załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 01.04.2020 r. do 31 grudnia 2020 r..

ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne zamieszkujące w Chorzowie

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • Członkowie rodziny,
 • Opiekunowie prawni.

 NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Asysta to wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym, to inaczej towarzyszenie osobie niepełnosprawnej. Towarzyszenie to zakłada realną pomoc zarówno w zakresie dotarcia do placówek i instytucji życia publicznego (służby zdrowia, kultury, urzędów, banków,), jak i pomoc w czynnościach dnia codziennego np. zakupy. Jednak warunkiem podstawowym jest tutaj czynne zaangażowanie osoby niepełnosprawnej.
 • Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.
  dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone w tych samych godzinach usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Złożenie Karty Zgłoszenia do programu elektronicznie na stronie programu, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Ośrodku w pok. 302. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Ośrodka  w punkcie informacyjnym (przy wejściu do Ośrodka).
 • Możliwe jest samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Osoba ta musi spełniać warunki zatrudnienia w programie, tj:

dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,

lub wykształcenie co najmniej średnie i jednoroczny udokumentowany staż w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi asystenta osobistego.

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU

od 01.04.2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

PLIKI DO POBRANIA

pobierz plik: [ Informacje ]

pobierz plik: [ Karta Zgłoszenia + Oświadczenie ]

pobierz plik: [ Klauzula informacyjna RODO ]osoba odpowiedzialna za treść: Cudzich Krzysztof, dnia: 2020-03-04
utworzony: 04-03-2020 / modyfikowany: 18-03-2020
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl