BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót AKTUALNOŚCI

Treść strony

wersja do druku
AKTUALNOŚCI


 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023” realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które na realizację usług w ramach Programu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do wysokości 100 % proc. kosztów realizacji usługi asystencji osobistego asystenta.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje o Programie, formularze wniosków wraz z terminarzem naboru znajdą Państwo na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ w zakładce aktualności.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Szczegółowe informacje o Programie, formularze wniosków wraz z terminarzem naboru znajdą Państwo na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ w zakładce aktualności.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.


Informujemy, że bezpośredni kontakt z opiekunem pełniącym dyżur w Domu PCK przy placu Piastowskim 19 przeznaczonym dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy odbywa się pod numerem telefonu: 530 472 415


Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie miasta Chorzowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie poszukuje rodzin z terenu miasta Chorzowa, które są zainteresowane zapewnieniem czasowej opieki dzieciom pozbawionych opieki rodziców.

 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (32 771-63-37, 32 771-63-28, 32 771-63-85, 32 771-63-13, ) e-mail: kwietniewska.m@opschorzow.pl, rodziny.zastepcze@opschorzow.pl
lub osobisty w siedzibie Ośrodka przy 
ul. Racławickiej 19, pokój 318, 316 lub 320 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2020-08-30
utworzony: 30-09-2020 / modyfikowany: 16-11-2022
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2022, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl