BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Treść strony

wersja do druku
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2021
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło Polski

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, który dofinansowany jest
ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2021 Gmina Chorzów otrzymała:
– wartość dofinansowania: 344 027,50 zł
– całkowita wartość: 344 027,50 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystenckie w ramach Programu skierowane są do mieszkańców Miasta Chorzów:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenckie w ramach Programu są bezpłatne.

 

Podstawowy zakres usług Asystenta obejmuje:

 1. wyjścia, powroty oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsca
  (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
 2. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 4. pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi),

W wyniku realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 na obszarze Miasta Chorzów zapewnione zostaną:

1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym – łącznie zaplanowano 8100 godzin usług asystenckich;

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma charakter cykliczny.

Informacje na temat realizacji Programu na obszarze Miasta Chorzów można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pok. 325 lub pod numerem telefonu 32 771 63 86.osoba odpowiedzialna za treść: Bogusława Radgowska-Wawreczko, dnia: 2021-06-14
utworzony: 14-06-2021 / modyfikowany: 08-11-2021
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2022