BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o zmianie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich
w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów

Ogłaszam, iż w związku z SI. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022r. poz.679 z późn.zm.) - od dnia 13 czerwca 2022r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie osobiście w punkcie, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, z zastrzeżeniem art.8 ust.8 tejże ustawy.

Przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ustala termin porady następująco:

W roku 2022 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące między innymi nieodpłatną mediację, udzielane są zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.239.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 października 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2022r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego tj.:

 • w punkcie zlokalizowanym w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 oraz Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19;
 • w punkcie zlokalizowanym w Miejskim Domu Kultury BATORY przy ul. St. Batorego 6;
 • w punkcie zlokalizowanym w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3 Maja 18;
 • w punkcie zlokalizowanym w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3;

zgodnie z poniższym wykazem:

WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o zmianie formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich w punktach funkcjonujących na terenie miasta Chorzów za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, ustala termin oraz sposób udzielania porady następująco:

KARTA INFORMACYJNA -NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

KARTA INFORMACYJNA -NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


pobierz plik: Podstawa prawna

pobierz plik: Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

pobierz plik: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA sporządzona na dzień 01.01.2023r.

 1. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
 2. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO i OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ
 3. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku


osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Sikora, dnia: 2021-08-05
utworzony: 05-08-2021 / modyfikowany: 17-03-2023
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl