BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY ORAZ PROJEKTY

Treść strony

wersja do druku
MŁODY RODZIC W DOBRYCH RĘKACH
Logo zawiera symbole oraz flagi: Fundusze Europejskiej – Program Regionalny Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

MŁODY RODZIC W DOBRYCH RĘKACH

Rodzi­na jest w życiu opar­ciem, czymś co chro­ni, co da­je siłę. – Sophia Loren

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
od 1 października 2021r.
rozpoczyna realizację projektu
„MŁODY RODZIC W DOBRYCH RĘKACH”,
który adresowany jest do rodzin
zamieszkujących dzielnice Centrum i Chorzów II.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne,

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Podziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Projekt „Młody rodzic w dobrych rękach” skierowany jest do 64 osób:
młodych rodziców do 35 roku życia - matek i ojców (28 rodzin),
16 kobiet w ciąży lub samotnie wychowujących dzieci
oraz min. 20 osób przynależących do rodziny
w tym z pokolenia dziadków.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie rodzin i rodziców z obszarów rewitalizowanych dzielnic Centrum Chorzowa i Chorzowa II.

W ramach projektu oferowane są m.in. takie formy wsparcia, jak:

 • Integrujące – warsztaty kreatywności, trening integracyjny, wyjścia i wycieczki, międzypokoleniowy kurs IT;
 • Wspierające – wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, logopedyczne, wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego, coaching rodzinny;
 • Zwiększające kompetencje rodziców – warsztaty i treningi, spotkania edukacyjne, grupa wsparcia;
 • Wspierające dzieci w rodzinie – streetworking, korepetycje, język angielski, trening pamięci;

Zakładane efekty i główne korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 • poprawa funkcjonowania rodziny przez rozwijanie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
 • zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego;
 • podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 • zwiększenie potencjału społecznego i pomocy w dążeniu do reintegracji rodziny i stworzenia stabilnego środowiska wychowawczego;
 • zwiększenie aktywności w społeczności lokalnej osób/rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania integracyjne.

Projekt zakłada wypracowanie i promocję wzorców zachowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Projekt zapewnia równy dostęp wszystkich osób do objęcia wsparciem bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, światopogląd, religię, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Dofinansowanie projektu: 749 438,59 PLN

Okres realizacji projektu: od 1 października 2021r. do 30 czerwca 2023r.


CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ I SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?

PRZYJDŹ DO BIURA PROJEKTU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE

ul. Racławicka 19, pok. 330 LUB ZADZWOŃ: TEL. 32 771-63-86

Dokumenty do pobrania:

pobierz plik: [ Formularz zgłoszenia udziału w projekcie ]

pobierz plik: [ Oświadczenie RODO ]

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia udziału w projekcie wraz z oświadczeniem RODO można złożyć w biurze podawczym OPS, biurze projektu (pok. 330) lub przesłać e-mailem (skan) na adres projekt@opschorzow.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać od poniedziałku do piątku, telefonicznie pod numerem: 32 771 63 86 lub osobiście w OPS Chorzów, ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów, Biuro projektu pok. 330. Zapraszamy.osoba odpowiedzialna za treść: Bogusława Radgowska-Wawreczko, dnia: 2021-09-27
utworzony: 27-09-2021 / modyfikowany: 02-02-2023
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl