BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROGRAMY ORAZ PROJEKTY

Treść strony

wersja do druku
PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023 – EDYCJA 2023

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
-
Edycja 2023

 

 

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło Polski

 

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. Poz.1007) oraz uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Celem Programu (modułu 1 i 2) jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin (dotacja celowa z budżetu państwa) w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom jej potrzebującym.

W roku 2023 pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 przyznawana była osobom samotnym i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe wynoszące 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1 552,00 zł dla osoby samotnej i 1 200,00 zł na osobę w rodzinie).

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość dotacji zgodnie z  zawartą umową wynosiła  1 020 000,00 zł

Realizacja Programu wg faktycznego wykonania:

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 1004 695,99 zł
  • środki gminy: 669 798,00 złosoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Skarłosz, dnia: 2021-11-08
utworzony: 08-11-2021 / modyfikowany: 15-01-2024
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl