BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIA

Treść strony

wersja do druku
MIESZKANIE CHRONIONE O CHARAKTERZE TRENINGOWYM

NABÓR DO MIESZKANIA CHRONIONEGO O CHARAKTERZE TRENINGOWYM W CHORZOWIE PRZY UL. TEODORA KALIDEGO 23/1U

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że prowadzi nabór do nowo otwartego  mieszkania chronionego o charakterze treningowym, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwojowe, epilepsja, osoby niewidzące, zdolne do samoobsługi w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie miasta Chorzów. Celem funkcjonowania mieszkania chronionego o charakterze treningowym jest przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia.

Mieszkanie w szczególności zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie gospodarstwa domowego:

 • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,
 • umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi,
 • stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,
 • rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego,
 • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,
 • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań.

Decyzja kierująca do Mieszkania, określa czas pobytu w mieszkaniu  oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w Mieszkaniu.

Pisemne wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym przy ul. Teodora Kalidego 23/1U w Chorzowie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławicka 19 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:00 w piątek od godziny 7:30 - 14:00 w pok. Nr 112.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  32 77 16 319.


NABÓR DO MIESZKANIA CHRONIONEGO O CHARAKTERZE TRENINGOWYM W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI 70/4

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym dla osób pełnoletnich, niepełnosprawnych intelektualnie spełniających poniższe warunki:

 • są mieszkańcami Chorzowa,
 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub posiadają aktualne orzeczenie o kształceniu specjalnym,
 • są zdolne do samoobsługi w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego.

Celem funkcjonowania mieszkania chronionego o charakterze treningowym jest przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia. Mieszkańcy pod opieką opiekuna uczą się prowadzenia domu, gospodarowania finansami, dbania o zdrowie, załatwiania spraw w urzędach, dokonywania zakupów, gospodarowania czasem wolnym oraz innych czynności związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym.

Mieszkanie w szczególności zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie gospodarstwa domowego:

 • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,
 • umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi,
 • stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,
 • rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego,
 • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,
 • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań.

Decyzja kierująca do Mieszkania, określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w Mieszkaniu.

Pisemne wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym, przy ul. Wolności 70/4 w Chorzowie, można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie
przy ul. Racławicka 19 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:00 w piątek od godziny 7:30 - 14:00   w pok. Nr 112.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 77 16 370 lub 32 77 16 319.osoba odpowiedzialna za treść: Alina Sychowicz, dnia: 2021-11-23
utworzony: 23-11-2021 / modyfikowany: 01-02-2022
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl