BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót AKTUALNOŚCI

Treść strony

wersja do druku
POSTĘPOWANIE INTERWENCYJNE W SPRAWIE UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Postępowanie interwencyjne w sprawie uchodźców z Ukrainy


 1. Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta Chorzów przekazuje telefonicznie informacje o zakwaterowaniu uchodźców na numer telefonu interwencyjnego: 534 151 402. Informacja winna zawierać adres zakwaterowania uchodźców oraz ilość osób.

 2. Osoba dyżurująca przy telefonie interwencyjnym przekazuje informacje niezwłocznie kierownikowi odpowiedzialnemu za wskazany punkt zakwaterowania.

 3. Kierownik niezwłocznie przekazuje informacje odpowiedzialnym za punkt pracownikom socjalnym.

 4. Pracownicy socjalni udają się niezwłocznie pod wskazany adres celem rozeznania potrzeb zakwaterowanych tam osób w ramach zabezpieczenia socjalnego tj. żywność, odzież, środki higieny osobistej w tym środki czystości.

 5. Pracownik socjalny rozeznane potrzeby przekazuje odpowiedniemu kierownikowi.

 6. Kierownik sekcji organizuje zabezpieczenie wskazanych potrzeb.

 7. Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie tworzy bazę danych wolontariuszy oferujących różne formy wsparcia dla uchodźców. Baza ta jest udostępniona Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego Miasta Chorzów oraz Dyrekcji Ośrodka.

 8. W przypadku braku asortymentu w siedzibie OPS, pani koordynator Aleksandra Weindich zgłasza zapotrzebowanie w Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie.

 9. Każdego dnia o godzinie 8:00 zespół odpowiedzialny za wykonywane zadania spotyka się z Dyrekcją Ośrodka w celu podsumowania działań z dnia poprzedniego oraz rozdysponowania zadań na dany dzień.

 10. W przypadku gdy uchodźcy zostaną zakwaterowani w mieszkaniu prywatnym i wymagają pomocy powinni ten fakt zgłosić pod wskazane numery telefonów:
  poniedziałek- piątek do godziny 8:00 do 18:00 – Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie, pod numerem telefonu 32 307 53 29.
  W dniach roboczych po godzinie 18 oraz w dni wolne od pracy na numer telefonu interwencyjnego: 534 151 402.

pobierz plik: [ Lista placówek pobytu cudzoziemców ]osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Bogacz-Popęda, dnia: 2022-03-02
utworzony: 02-03-2022 / modyfikowany: 02-05-2022
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2022, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl