BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Treść strony

wersja do druku
MODUŁ I

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW
MODUŁ I

CEL PROGRAMU

Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz Seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wsparcia. Celem Programu jest pomoc w codziennym życiu osób starszych. Program zakłada zaangażowanie do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Usługa wsparcia w ramach Programu polega w szczególności na dostarczeniu osobom starszym zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym leki, artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej.

Ważne: koszt zakupionych produktów pokrywa Senior! Usługa wsparcia polega także m.in. na: pomocy w umówieniu wizyty u lekarza czy asystowaniu podczas wizyty w przychodni, wyjściu na spacer, rozmowie czy pomocy lub asystowaniu w załatwianiu prostych spraw urzędowych, a także informowaniu o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów itp.

Program realizowany jest do 31 grudnia 2022 r.

ADRESACI

Program skierowany jest do Seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Krok 1

Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się na ogólnopolską infolinię
22 55 11 11 od poniedziałku do niedzieli, w godz. 8:00-21:00 lub osobiście do Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 bądź telefonicznie 32 241 26 46 / 519 301 897.

Krok 2

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej ustala z Seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Krok 3

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, po odbytej wizycie, określa szczegółowy zakres wsparcia i terminy świadczenia usługi wsparcia.

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM ?

  • osoba pełnoletnia, która wyrazi chęć udziału w Programie jako wolontariusz i złoży deklarację wolontariusza w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2
  • osoba niepełnoletnia, która wyrazi chęć udziału w Programie jako wolontariusz i złoży deklarację wolontariusza w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych.

Z wolontariuszami zostanie podpisane porozumienie, w którym opisane będą zasady współpracy i zakres wykonywanej pracy. W przypadku wolontariusza niepełnoletniego wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych oraz będzie dokładne omówienie i ewentualne wyjaśnienie zapisów porozumienia z rodzicem czy opiekunem prawnym.

Osoby niepełnoletnie będą przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzone i przygotowane do realizacji powierzonych zadań.

Wolontariusz w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Seniora będzie miał zapewnione bilety jednorazowe komunikacji miejskiej lub zwrot kosztów przejazdu własnym środkiem transportu w związku z realizacją usług na podstawie złożonej karty realizacji usług wolontariusza. 

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE

Senior nie ponosi odpłatności za świadczone usługi przez wolontariusza.

Senior ponosi koszty zakupów, które dokonuje z wolontariuszem lub, które dokonuje sam wolontariusz na życzenie Seniora!

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza także wolontariuszy chcących zaangażować się w realizację Modułu I, więcej informacji pod numerem tel. 32 241 26 46.

 

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA ZOSTANIE UMIESZCZONA NA STRONIE W NAJBLIŻSZYCH DNIACH

pobierz plik: [ KARTA ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORA” NA ROK 2022 ]

pobierz plik: [ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WSPARCIA SENIORA ]

pobierz plik: [ OŚWIADCZENIE ]

pobierz plik: [ EWIDENCJA SENIORÓW ZGŁASZAJĄCYCH POTRZEBĘ OTRZYMANIA WSPARCIA ]

pobierz plik: [ DEKLARACJA WOLONTARIUSZA ]osoba odpowiedzialna za treść: Halina Bulanda, dnia: 2022-05-19
utworzony: 19-05-2022 / modyfikowany: 08-06-2022
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2022, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl