BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Treść strony

wersja do druku
MODUŁ II

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW
MODUŁ II

CEL PROGRAMU

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Usługa wsparcia w ramach MODUŁU II tzw. „Opieka na odległość” wykorzystuje pojawiające się wciąż nowe technologie. Obecne rozwiązania dają możliwość m.in. monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni w odległym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

„Opieka na odległość” to idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, 
 • detektor upadku, 
 • czujnik zdjęcia opaski, 
 • lokalizator GPS, 
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą, w której przewidujemy dyżury ratownika medycznego lub opiekuna medycznego lub pielęgniarki

ADRESACI

Program skierowany jest do Seniorów w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących miasto Chorzów, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Program realizowany jest do 31 grudnia 2022 r.

Przewiduje się, że z MODUŁU II skorzysta około 100 osób.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Osoby w wieku 65 lat i więcej chcące wziąć udział w MODULE II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zapraszamy:

 • osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19, pokój nr 330
 • do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 32 771 63 86.

 

Mechanizm realizacji Modułu II:

Krok 1.
Złożenie dokumentacji zgłoszeniowej do udziału w Programie w Module II w zakresie wyposażenia w tzw. „opaskę bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.

Krok 2.
Weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych do udziału w Programie w MODULE II pod kątem spełnienia kryteriów warunkujących udział w Programie w MODULE II.

Krok 3.
Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do Programu oraz listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Programie w MODULE II decyduje data złożenia kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.

Krok 4.
Poinformowanie Kandydatów do udziału w Programie w MODULE II o wynikach rekrutacji zgodnie z preferowaną formą kontaktu podaną w formularzu zgłoszeniowym.

Krok 5.
Zawarcie umowy/porozumienia przekazania uczestnikowi Programu tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.

Krok 6.
Przeprowadzenie szkolenia Uczestnika Programu w zakresie użytkowania tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

Krok 7.
Realizacja i koordynacja programu w ramach MODUŁU II.

SENIOR NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH MODUŁU II

pobierz plik: [ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W PROGRAMIE ]osoba odpowiedzialna za treść: Halina Bulanda, dnia: 2022-05-19
utworzony: 19-05-2022 / modyfikowany: 11-07-2022
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2022, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl