BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEPOMOC SPOŁECZNA

Treść strony

wersja do druku
ASYSTENT RODZINY

Asystent rodziny to osoba, która realizuje pracę socjalno - wychowawczą poprzez towarzyszenie rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Asystent rodziny pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie rozwiązywać różne sytuacje kryzysowe i radzić sobie z różnymi problemami. Asystent pracuje z kobietami w ciąży oraz z rodzinami dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”. Ponadto asystent wspiera rodziny starające się o powrót dzieci z pieczy zastępczej.

Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę (urzędy, organizacje, szkoły, Sąd i inne).

Do zadań asystenta należy m. in.:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pokazywanie, w jaki sposób prawidłowo wychowywać dzieci i opiekować się nimi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodziny, doradzanie jak organizować i spędzać wolny czas,
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozeznaniu sytuacji szkolnej dziecka, zachęcanie i towarzyszenie rodzicom w czasie wizyt w szkołach, przedszkolach, poradniach i innych instytucjach,
 • uczenie prawidłowej komunikacji, zwracanie uwagi na to w jaki sposób członkowie rodziny powinni rozmawiać ze sobą, aby się rozumieć,
 • wspieranie w dbaniu o zdrowie członków rodziny, pomoc w ustalaniu terminów wizyt u lekarzy,
 • pomoc w tym jak prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe (gotowanie, sprzątanie, zakupy, podział obowiązków domowych),
 • doradzanie, jak planować wydatki,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (towarzyszenie w czasie wizyt w różnych urzędach, organizacjach, instytucjach, nauka pisania pism urzędowych, wypełniania dokumentów),
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomaganie osobom szukającym pracy w tym jak jak pisać życiorys i list motywacyjny,
 • pomoc w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa dzieci i dorosłych członków rodziny,
 • informowanie i pomoc w kontaktowaniu się z organizacjami, instytucjami, które pomagają dzieciom i rodzinie,
 • koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”.

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie Asystenci Rodziny wchodzą w skład I, II Sekcji Środowiskowej oraz sekcji Specjalistycznej.

Dyżury asystentów rodziny:

 

I Sekcja Środowiskowa

Joanna Domagała:
wtorek, godz. 8:00 - 14:00, pok. 120

tel. 534 805 931

Oktawia Haberla-Kolarska:
wtorek, godz. 8:00 - 14:00, pok. 119
tel. 537 217 100

 

II Sekcja Środowiskowa

Łukasz Banduch:
czwartek, godz. 8:00 - 14:00, pok. 123
tel. 537 061 763

Klaudia Monkos:
czwartek, godz. 8:00 - 14:00, pok. 123
tel. 536 845 653

Justyna Przybyło:
wtorek, godz. 9:00 - 12:00, pok. 108
tel. 32 77 16 372

 

Sekcja Specjalistyczna

Jadwiga Krzempek
czwartek, godz. 8:00 - 13:00, pok. 114
tel. 537 024 095

 

Centrum Aktywizacji Społecznej

Karina Morawiec:

wtorek, godz. 8:00 - 12:00
czwartek, godz. 12:00 - 16:00

tel. 535 481 453


PROCEDURY POSTĘPOWANIA ASYSTENTA RODZINYosoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Tlołka, Maria Malinowska, dnia: 2019-06-07
utworzony: 07-06-2019 / modyfikowany: 16-03-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl