BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEPOMOC SPOŁECZNA

Treść strony

wersja do druku
ASYSTENT RODZINY

Asystent rodziny to osoba, która realizuje pracę socjalno - wychowawczą poprzez towarzyszenie rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Asystent rodziny pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie rozwiązywać różne sytuacje kryzysowe i radzić sobie z różnymi problemami. Asystent pracuje z kobietami w ciąży oraz z rodzinami dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”. Ponadto asystent wspiera rodziny starające się o powrót dzieci z pieczy zastępczej.

Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę (urzędy, organizacje, szkoły, Sąd i inne).

Do zadań asystenta należy m. in.:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pokazywanie, w jaki sposób prawidłowo wychowywać dzieci i opiekować się nimi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodziny, doradzanie jak organizować i spędzać wolny czas,
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozeznaniu sytuacji szkolnej dziecka, zachęcanie i towarzyszenie rodzicom w czasie wizyt w szkołach, przedszkolach, poradniach i innych instytucjach,
 • uczenie prawidłowej komunikacji, zwracanie uwagi na to w jaki sposób członkowie rodziny powinni rozmawiać ze sobą, aby się rozumieć,
 • wspieranie w dbaniu o zdrowie członków rodziny, pomoc w ustalaniu terminów wizyt u lekarzy,
 • pomoc w tym jak prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe (gotowanie, sprzątanie, zakupy, podział obowiązków domowych),
 • doradzanie, jak planować wydatki,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (towarzyszenie w czasie wizyt w różnych urzędach, organizacjach, instytucjach, nauka pisania pism urzędowych, wypełniania dokumentów),
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomaganie osobom szukającym pracy w tym jak jak pisać życiorys i list motywacyjny,
 • pomoc w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa dzieci i dorosłych członków rodziny,
 • informowanie i pomoc w kontaktowaniu się z organizacjami, instytucjami, które pomagają dzieciom i rodzinie,
 • koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA ASYSTENTA RODZINY


Dyżury asystentów rodziny:

Asystent Rodziny

Numer telefonu

Dyżur

Pokój

Joanna Domagała 534 805 931 środa
8:00-14:00
p. 119
Oktawia Haberla-Kolarska 537 217 100 środa
8:00-14:00
p. 119
Łukasz Banduch 537 061 763 czwartek
8:00-14:00
p. 119
Klaudia Monkos 536 845 653 czwartek
8:00-14:00
p. 119
Justyna Przybyło 32 77 16 372 wtorek
9:00-12:00
p. 119
Jadwiga Krzempek 530 694 654
czwartek
8:00-13:00
p. 108
Barbara Mieleszczuk 535 383 222 środa
8:00-13:00
p. 107
Aleksandra Domin 518 730 814 piątek
8:00-14:00
 p. 325
osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Tlołka, dnia: 2019-06-07
utworzony: 07-06-2019 / modyfikowany: 12-07-2024
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl