BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEPOMOC SPOŁECZNA

Treść strony

wersja do druku
MIESZKANIA CHRONIONE

MIESZKANIA CHRONIONE O CHARAKTERZE TRENINGOWYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie prowadzi mieszkania chronione - treningowe, w których istnieje możliwość uzyskania wsparcia w postaci pobytu dla osób pełnoletnich.

Mieszkania usytuowane są:

 1. Mieszkanie nr 1 w Chorzowie ul. Wolności 70/U4
 2. Mieszkanie nr 2 w Chorzowie ul. Kalidego 23/U1

Na bieżąco prowadzony jest nabór do mieszkań chronionych o charakterze treningowym, które przeznaczone są  dla pełnoletnich osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwojowe, epilepsja, osoby niewidzące, zdolne do samoobsługi w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie miasta Chorzów.

Celem funkcjonowania mieszkań chronionych o charakterze treningowym jest przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia.

Mieszkanie w szczególności zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie gospodarstwa domowego:

 • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,
 • umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi,
 • stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,
 • rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego,
 • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,
 • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań.

Decyzja kierująca do Mieszkania, określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w Mieszkaniu.

Pisemne wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławicka 19
od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:00 w piątek od godziny 7:30 - 14:00 w pok. Nr 112.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 77 16 319.osoba odpowiedzialna za treść: Alina Sychowicz, dnia: 2023-03-17
utworzony: 17-03-2023 / modyfikowany: 17-03-2023
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl