BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Treść strony

wersja do druku
USŁUGI TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZ PRZEWODNIKA
USŁUGI TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZ PRZEWODNIKA

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o świadczenie?

 1. Złożyć Wniosek o dofinansowanie.
 2. Dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Dołączyć oświadczenie o dochodach

Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny. Dofinansowanie osoba niepełnosprawna może otrzymać, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę określającą kwotę dofinansowania (ilość godzin), termin i miejsca realizacji usługi.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna.

 1. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dofinansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody. Wykaz dostępny na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 2. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej ( przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego).
ZAŁĄCZNIKI :

pobierz plik: [ Wniosek tłumacz języka migowego ]

pobierz plik: [ Oświadczenie o dochodach ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie lekarskie tłumacz języka migowego ]osoba odpowiedzialna za treść: Jerzy Głogowski, dnia: 2013-11-13
utworzony: 13-11-2013 / modyfikowany: 15-03-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl