BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STATUS JEDNOSTKI

Treść strony

wersja do druku
STATUT

RADA MIASTA CHORZÓW – KADENCJA IV

 

UCHWAŁA Nr XXII/433/04

Rady Miasta Chorzów

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.92 ust.2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.110 ust.1, art.112 ust.2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593), art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U Nr 62, poz.718 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzowie nadać statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XIII/253/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zmiana do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej:

pobierz plik: [ Uchwała Nr XVII/259/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.01.2012 r. ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr XL/756/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19.12.2013 r. ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr XLI/782/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6.02.2014 r. ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr XI/147/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.06.2015 r. ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr XVIII/343/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 3.03.2016 r. ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr VII/101/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.04.2019 r. ]

pobierz plik: [ Uchwała Nr XXX/506/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 17.12.2020 r. ]osoba odpowiedzialna za treść: Piontek Katarzyna, dnia: 2023-11-13
utworzony: 12-09-2016 / modyfikowany: 13-11-2023
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2023, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl