BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza na Dni Otwarte Rodzicielstwa Zastępczego.

Zapraszamy na spotkanie z osobami, które na co dzień opiekują się dziećmi w ramach rodziny zastępczej, pracownikami zespołu pieczy zastępczej oraz psychologiem.

Będzie okazja do:

 • przybliżenia tematu rodzinnej pieczy zastępczej;
 • uzyskania informacji jak zostać rodzicem zastępczym, gdzie uzyskać wsparcie, z jakich świadczeń można skorzystać .
Czekamy na Państwa w następujących miejscach:
 • 03.06.2024r. (poniedziałek) 15.30 – 18.00  Miejski Dom Kultury Batory przy ul. Stefana Batorego 6
 • 04.06.2024r. (wtorek)  15.00 – 18.00 - Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 7
 • 05.06.2024r. (środa)  15.00 – 18.00 – Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 2
 • 06.06.2024r. (czwartek) 15.00 – 18.00  – Centrum Integracji Społecznej w Chorzowie przy ul. 3 Maja 18
 • 07.06.2024r. (piątek) 15.00- 18.00 – Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie przy ul. J. Lompy 13

Pomoc żywnościowa

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023. Program polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2056,40 zł, dla osoby w rodzinie 1 590,00 zł)

Kwalifikowanie odbiorców do udziału w Programie odbywa się poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Aby uzyskać takie skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego, właściwego wg miejsca zamieszkania.

Pomoc żywnościowa ramach Podprogramu 2023 będzie udzielana odbiorcom w planowanym okresie : kwiecień 2024 – listopad 2024.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl


Jednorazowe Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • adres pobytu w Chorzowie
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada

Należy także mieć ze sobą dokumenty:

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)\
 • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul Racławickiej 19 od dnia 24.03.2022 w pok. 229 w godzinach:
poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek-czwartek :7.30-14.30
piątek: 7.30-13.30

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Obowiązuje wypełnienie w alfabecie łacińskim.

Sposób wypłaty: na polski rachunek bankowy.

Informacja w jezyku ukraińskim


W celu złożenia w formie elektronicznej wniosków z:

 • Pomocy społecznej

 • Świadczeń rodzinnych

 • Funduszu alimentacyjnego

 • Karty dużej rodziny

Należy skorzystać z formularza:https://wnioski.mpips.gov.pl

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Szczegółowe informacje na temat udzielanej Pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie znajdują się w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW/PROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE.osoba odpowiedzialna za treść: Adam Furdzik, dnia: 2007-03-27
utworzony: 02-10-2006 / modyfikowany: 03-06-2024
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl