BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMPROGRAMY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGOKORPUS WSPARCIA SENIORÓW EDYCJA 2023

Treść strony

wersja do druku
MODUŁ I

MODUŁ I

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – EDYCJA 2023

MODUŁ I

CEL PROGRAMU

Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz Seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wsparcia. Celem Programu jest pomoc w codziennym życiu osób starszych. Program zakłada zaangażowanie do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Usługa wsparcia w ramach Programu wpisuje się w dwa obszary:

- wsparcie społeczne;

- wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Polega w szczególności na dostarczeniu osobom starszym zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym leki, artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Ważne: koszt zakupionych produktów pokrywa Senior! Usługa wsparcia polega także m.in. na: pomocy w umówieniu wizyty u lekarza czy asystowaniu podczas wizyty w przychodni, wyjściu na spacer, rozmowie czy pomocy lub asystowaniu w załatwianiu prostych spraw urzędowych, a także informowaniu o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów itp.

Program realizowany jest do 31 grudnia 2023 r.

ADRESACI

Program skierowany jest do Seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

1. Krok

Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się na ogólnopolską infolinię
tel. 22 55 11 11 lub osobiście do Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 bądź telefonicznie 32 241 26 46/ 519 301 897.

2. Krok

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej ustala z Seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

3. Krok

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, po odbytej wizycie, określa szczegółowy zakres wsparcia i terminy świadczenia usługi wsparcia.

Usługi świadczone przez wolontariuszy w środowiskach osób starszych podlegają monitorowaniu przez pracowników OPS.

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM ?

 • osoba pełnoletnia, która wyrazi chęć udziału w Programie jako wolontariusz i złoży deklarację wolontariusza w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie,
  ul. Kasprowicza 2
 • osoba niepełnoletnia, która wyrazi chęć udziału w Programie jako wolontariusz i złoży deklarację wolontariusza w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie,
  ul. Kasprowicza 2 podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych.

Z wolontariuszami zostanie podpisane porozumienie, w którym opisane będą zasady współpracy i zakres wykonywanej pracy. W przypadku wolontariusza niepełnoletniego wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych oraz będzie dokładne omówienie i ewentualne wyjaśnienie zapisów porozumienia z rodzicem czy opiekunem prawnym.

Każdy Wolontariusz będzie przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony i przygotowany do realizacji powierzonych zadań.

Wolontariusz w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Seniora będzie miał zapewnione bilety jednorazowe komunikacji miejskiej lub zwrot kosztów przejazdu własnym środkiem transportu w związku z realizacją usług na podstawie złożonej karty realizacji usług wolontariusza. 

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE

Senior nie ponosi odpłatności za świadczone usługi przez wolontariusza.

Senior ponosi koszty zakupów, które dokonuje z wolontariuszem lub, które dokonuje sam wolontariusz na życzenie Seniora!

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza także wolontariuszy chcących zaangażować się w realizację Modułu I, więcej informacji pod numerem tel. 32 241 26 46.

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia do programu (Moduł I) ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 - szczegółowy zakres wsparcia (Moduł I) ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 - oświadczenie seniora (Moduł I) ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 - ewidencja seniorów (Moduł I) ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5 - deklaracja wolontariusza (Moduł I) ]osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Gierek, dnia: 2023-06-27
utworzony: 27-06-2023 / modyfikowany: 03-07-2023
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2024, kontakt: furdzik.a@opschorzow.pl