BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019

Treść strony

wersja do druku
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW/SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RAMIĘ W RAMIĘ” – USŁUGI SPOŁECZNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne i inne

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Miastem Chorzów, w  mieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, a Samorządem Województwa Śląskiego występującym w roli Instytucji Zarządzającej.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Chorzów- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie,

ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów, woj. Śląskie

NIP: 627 273 38 08 REGON: 276 25 53 06

Biuro Projektu– „RAMIĘ W RAMIĘ” ul. Racławicka 19

Tel. kontaktowy: 32 77 16 387

Godziny urzędowania:

• poniedziałki, w godz. 7.00– 16.00

• wtorki– czwartki w godz. 7.00 – 15.00

• piątki w godz. 7.00– 14.00

Adres poczty elektronicznej: projekt@opschorzow.pl

Adres strony internetowej: http://ops.bip.chorzow.eu

I. TRYB/ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II.. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

Kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” zgodnie z poniższym opisem:

 

CZĘŚĆ 1 

Nazwa szkolenia/kursu: Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas trwania: 300 godzin (w tym co najmniej 60% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 5 do 8  osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
 • wykonywanie czynności opiekuńczych             
 • aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 2

Nazwa szkolenia/kursu: Opiekun środowiskowy

Czas trwania: 300 godzin (w tym co najmniej 60% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 15 do 20 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizowanie prac opiekuńczych
 • wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
 • aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 3

Nazwa szkolenia/kursu: Pracownik remontowo-budowlany

Czas trwania: 300 godzin (w tym co najmniej 75% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 8 do 13 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • materiałoznawstwo i technologie robót budowlanych
 • czytanie dokumentacji budowlanej
 • roboty murarsko-tynkarskie
 • malowanie, tapetowanie
 • montaż ścian gipsowo- kartonowych
 • montaż sufitów podwieszanych
 • układanie paneli podłogowych, montaż listw podłogowych
 • roboty posadzkarsko – glazurnicze
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 4

Nazwa szkolenia/kursu: Operator wózków widłowych z modułem magazyniera

Czas trwania: min. 80 godzin szkoleniowych (w tym co najmniej 30% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 5 do 8 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • przygotowanie wózka widłowego do zadań transportowych
 • organizowanie transportu wewnątrzzakładowego oraz bhp przy eksploatacji wózków widłowych
 • samodzielne prowadzenie wózka i wykonywanie operacji manewrowych
 • przepisy BHP w pracy operatora
 • wymiana butli LPG
  • gospodarka magazynowa i towaroznawstwo
  • zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej - prezentacje programów, praktyczne zastosowanie
  • zajęcia praktyczne
  • egzamin zewnętrzny (UDT)  na wózki widłowe

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

Ponadto, program kursu powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz.1890).

 

CZĘŚĆ 5

Nazwa szkolenia/kursu: Uprawnienia elektryczne do 1 kV (G1 – E)

Czas trwania: min. 30 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: od 5 do 8 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych.
 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno –pomiarowych i montażowych.
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
 • zajęcia praktyczne
 • egzamin zewnętrzny (SEP lub URE)

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

Ponadto, program kursu powinien być zgodny Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r. nr 89 poz. 828 z późn. zm.).

 

CZĘŚĆ 6

Nazwa szkolenia/kursu: Pomoc kuchenna

Czas trwania: min. 50 godzin (w tym co najmniej 30% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 5 do 8 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • zasady bezpiecznej pracy i ppoż w żywieniu zbiorowym
 • omówienie zasad żywienia,
 • wartości odżywcze pokarmów,
 • towaroznawstwo,
 • obsługa narzędzi, maszyn i urządzeń które stanowią wyposażenie placówek gastronomicznych
 • metody utrwalania i przechowywania żywności
 • obróbka termiczna (gotowanie pieczenie, smażenie, duszenie)
 • dekorowanie potraw
 • podstawowe receptury – przypisy kulinarne
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 7

Nazwa szkolenia/kursu: Stylizacja paznokci

Czas trwania: min. 40 godzin (w tym co najmniej 90% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 8 do 10 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • higiena w salonie – dezynfekcja, sterylizacja, antyseptyka
 • manicure frezarkowy
 • manicure klasyczny
 • manicure kombinowany
 • aplikacja lakieru klasycznego
 • aplikacja lakieru hybrydowego
 • manicure japoński
 • manicure spa – peeling i masaż dłoni wraz z zabiegiem pielęgnacyjnym
 • metoda żelowa, acrygel
 • podstawowe techniki zdobień
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z programem.

 

CZĘŚĆ 8

Nazwa szkolenia/kursu: Dekorator wnętrz

Czas trwania: min. 40 godzin (w tym co najmniej 30% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 5 do 8 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • wprowadzenie do zawodu dekoratora wnętrz
 • design i źródła inspiracji
 • oświetlenie i iluminacja oraz bhp w dekoratorstwie wnętrz
 • warsztaty kreatywności   
 • materiałoznawstwo
 • tkaniny i inne materiały dekoracyjne
 • tricki dekoratorskie
 • elementy Feng szui
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z programem.

 

CZĘŚĆ 9

Nazwa szkolenia/kursu: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Czas trwania: min. 8 godzin

Liczba uczestników: od 10 do 15 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • pierwsza pomoc w ujęciu prawnym
 • bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej
 • zawiadomienie o wypadku i łańcuch przeżycia
 • sposoby oceny stanu poszkodowanego – sprawdzenie świadomości, oddechu, tętna,
 • podstawowe czynności ratujące życie – resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych,
 • bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanego (w tym ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej),
 • zasady opatrywania zranień i urazów, postępowanie w przypadku krwotoków,
 • postępowanie w nagłych przypadkach: zawał serca, atak astmy, padaczka, zasłabnięcia i
 • omdlenia,
 • postępowanie ratownicze przy złamaniach, zwichnięciu, skręceniu kończyn,
 • postępowanie ratownicze przy ciało obce w drogach oddechowych, oku i uchu,
 • postępowanie ratownicze przy zatrucia pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami,
 • postępowanie ratownicze przy ukąszeniu, użądleniu i pogryzieniu,
 • postępowanie ratownicze przy poparzeniu termicznym i chemicznym, odmrożenia,
 • postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem i piorunem,
 • pierwsza pomoc psychologiczna,
 • postępowanie z poszkodowanym agresywnym,
 • zajęcia praktyczne.

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z programem.

 

CZĘŚĆ 10

Nazwa szkolenia/kursu: Krój i szycie

Czas trwania: min. 50 godzin szkoleniowych (w tym co najmniej 80% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 8 do 12 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • podstawy krawiectwa - zagadnienia związane z krojem i szyciem,
 • podstawowe przybory krawieckie i ich zastosowanie,
 • nauka zdejmowanie miary,
 • nauka szycia ręcznego i maszynowego,
 • nauka podstawowych rodzajów szwów i ich zastosowanie,
 • zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i pasmanterią,
 • nauka szycia spódnicy podstawowej,
 • robienie formy,
 • krojenie tkaniny,
 • wszywanie zamka w spódnice i sukienki,
 • przyszywanie guzików,
 • wykańczanie wszelkiego rodzaju ubrań,
 • zajęcia praktyczne.

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z programem.

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (w tym termin i miejsce realizacji)

 1. Okres realizacji kursów/szkoleń: od podpisania umowy z terminem zakończenia nie później niż do 31 grudnia 2019r. w przypadku części 1, 2, 3 oraz nie później niż do 31 marca 2019r. w przypadku części od 4 do 10.
 2. Realizacja zamówienia musi odbywać się na terenie miasta Chorzowa lub miast ościennych (Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Piekary Śląskie).
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do danej grupy szkoleniowej innych osób

(np. z zewnętrznego naboru, bądź skierowanych przez inne jednostki) - jednakże grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 15 osób (nie dotyczy części 2).

 1. Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony  o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Szczegółowy program każdego kursu i szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
  1. Minimalna liczba godzin szkoleniowych na każdy dzień zajęć wynosi 4h, a maksymalna 8h. Szkolenia/kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
  2. Na potrzeby niniejszego zamówienia, przyjmuje się, iż jedna godzina szkoleniowa dla zajęć teoretycznych jest równa 45 minut, a dla zajęć praktycznych 60 minut - chyba, że inny podział wynika z odrębnych przepisów prawa (zwłaszcza dla części praktycznej).
   1. W przypadku kursów, gdzie istnieje konieczność badań lekarskich Wykonawca przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do wykonania na swój koszt badania lekarskiego ( w tym wykonania książeczki zdrowia lub dokonania jej aktualizacji) kursanta przeprowadzonego przez uprawnionego lekarza. W przypadku, gdy lekarz medycyny pracy, lekarz do badań psychotechnicznych uzna, iż uczestnik nie może odbyć szkolenia/kursu, wówczas Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za przeprowadzone badania.
   2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienie na własność każdemu uczestnikowi kursu materiałów szkoleniowych zgodnych z ich tematyką (skrypt w wersji co najmniej papierowej, notatnik, długopis, teczka) oraz po jednym egzemplarzu skryptu z każdego szkolenia/kursu dla Zamawiającego do dokumentacji z szkolenia/kursu (wszystkie przekazywane przez Wykonawcę uczestnikom kursu materiały szkoleniowe, dydaktyczne lub jakiekolwiek produkty muszą być nowe, nieużywane i oryginalnie zapakowane);

- dysponowania odpowiednimi warunkami lokalowymi tzn. musi posiadać salę wykładową adekwatną do wielkości grupy do przeprowadzenia zajęć teoretycznych. Sala powinna być wyposażona m.in. w rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika a także tablicę/flipchart. Ponadto, Wykonawca powinien dysponować odpowiednim miejscem oraz wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć praktycznych zgodnych z tematyką poszczególnych szkoleń/kursów;

- zapewnienia podczas prowadzenia zajęć teoretycznych (na każdym spotkaniu) każdemu uczestnikowi - przerwy kawowej obejmującej kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka - w przypadku kursów trwających powyżej 4 godzin szkoleniowych w ciągu dnia;

- prowadzenia następującej dokumentacji szkoleniowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu kursu/szkolenia:

 • listy obecności uczestników na każdych zajęciach,
 • karty czasu pracy (dziennik zajęć) z uwzględnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki odbytych zajęć,
 • potwierdzenie przekazania/odbioru materiałów szkoleniowych,
 • potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
 • kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu,
 • kserokopie opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • listy potwierdzające otrzymanie poczęstunku;

- przeprowadzenia kursu lub szkolenia przez odpowiednią osobę (trenera kursu lub szkolenia) posiadającą doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej dwóch szkoleń lub kursów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia;

- zapewnienia uczestnikom materiałów do praktycznej części kursu/szkolenia;

- zapewnienie uczestnikom odzieży roboczej/ochronnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych – na kursach i szkoleniach gdzie są wymagane;

- ubezpieczenia uczestników szkoleń/kursów od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem/kursem oraz w drodze do miejsca realizacji szkolenia/kursu i z powrotem (każda osoba musi być ubezpieczona na okres trwania kursu na kwotę min. 5.000 zł - dot. części 1-6 oraz na kwotę min. 3.000 zł - dot. części 7-10). Wykonawca musi posiadać polisę potwierdzającą objęcie uczestników takim ubezpieczeniem oraz przedstawić jej kserokopię Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu);

- wystawienia uczestnikom odpowiedniego zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu dla wszystkich uczestników;

 1. Zamawiający zastrzega, iż przed podpisaniem Umowy, może poprosić  Wykonawcę  o  dostarczenie  stosownych  dokumentów  potwierdzających dysponowanie odpowiednim zapleczem i potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z pkt. 6.
 2. Każdy kurs/szkolenie zawodowe powinno być zakończone egzaminem kwalifikacyjnym umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych (dotyczy części od 1-6), oraz wydaniem dokumentu poświadczającego udział  w szkoleniu oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.
 3. W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: informowania uczestników zajęć o fakcie współfinansowania kursu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), oznakowania sal, w których będą prowadzone zajęcia, sporządzania dokumentacji na wzorze papieru projektowego przekazanego przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w formie dokumentacji fotograficznej wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych związanych  z projektem i przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom dokumentów potwierdzających realizację usługi w ramach projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” oraz poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu.
 6. Koszt dojazdu na zajęcia uczestników leży po stronie Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, liczba osób na poszczególne szkolenia/kursy może ulec zmianie i będzie uzależniona wyłącznie od potrzeb Zamawiającego.
 8. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia monitoringu obecności osób na zajęciach i motywowania ze swojej strony każdego z klientów do uczestnictwa w kursie oraz do zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej nieobecności uczestnika po zakończonym dniu kursu, drogą mailową lub telefonicznie.
 9. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w harmonogramie zajęć, godzinach trwania zajęć oraz zmianach osób prowadzących, w tym także losowych/jednorazowych zamianach kadry.

 

IV.. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

V.. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

W niniejszym postępowaniu oferty mogą zgłaszać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego warunku to:

- wpis do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

W niniejszym postępowaniu oferty mogą zgłaszać Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec ZUS i US, a ich sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwoli na zrealizowanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (oświadczy), że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim zapleczem i potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia.

4) Inne :

Nie dotyczy

5) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:

- są powiązane osobowo lub kapitałowo z OPS Chorzów. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OPS Chorzów lub osobami wykonującymi w imieniu OPS Chorzów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu)

6). Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Ustawy- Prawo o zamówieniach publicznych (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia -załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu)

Ocena spełniania warunków  udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych w pkt. IV dokumentów i oświadczeń złożonych przez Oferenta wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana według formuły „Spełnia-nie spełnia”.

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

(Zamiast odpisu, o którym mowa powyżej Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym – ogólnodostępną i bezpłatną bazą danych. Wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę doświadczenia i dokumenty) oraz:

- dokument potwierdzający wpis na dzień otwarcia ofert do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),

4. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (załącznik nr 3)

5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4)

6. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia (załącznik nr 5)

7.Oświadczenie dotyczące certyfikatu jakości usług  (załącznik nr 6)

-  Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii„ potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. nr 2, 3, 4– składa każdy z nich.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (oryginał).

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

8.1 Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Racławickiej 19 w Chorzowie (Sekretariat,  II piętro pokój nr 302).

8.2 Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Kursy zawodowe dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” .– części zamówienia  nr:.........................”.

 8.3 Termin składania ofert upływa w dniu 23  września 2019 r. o godz. 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

8.4 Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

8.5 Otwarcie ofert nastąpi 23  września 2019 roku w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Racławickiej 19,  pokój 314, godz. 10.30.

8.6 Otwarcie ofert jest jawne.

8.7 Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.

8.8 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane w Pzp.

8.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty zewnętrznej.

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

9.1 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9.2 W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosił będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

9.3 Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy.

9.4 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

9.5 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X.. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

KRYTERIUM 1 – CENA (C)

Największą liczbę punktów – 90 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość części zamówienia, którego dotyczy oferta.

Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg. wzoru:

Cmin
------------ x Wpk
Cn

gdzie:

Cmin - najniższa wśród zaproponowanych cen (brutto)

Cn - cena badanej oferty (brutto)

Wpk - waga punktowa kryterium (90 pkt)

 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn. zawierającą wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi w danej części zamówienia..

 

KRYTERIUM 2 – CERTYFIKAT JAKOŚCI USŁUG (CJU)

Ocena według kryterium certyfikat jakości usług będzie dokonywana metodą  „spełnia – nie spełnia” w oparciu o wypełniony  Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące certyfikatu jakości usług.

Wykonawca, który udokumentuje posiadanie certyfikatu jakości usług w zakresie szkoleń/kursów otrzyma 10 punktów.

Certyfikat musi być wystawiony dla Wykonawcy przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi (zapewnia wysoką jakość, dbałość o jakość, spełnia standardy, wyróżnia się na tle innych np. ISO, akredytacja, certyfikacja, itp.).

Dowodem potwierdzającym posiadanie certyfikatu jest jego kserokopia. Kserokopię certyfikatu należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 

Certyfikat jakości usług

Punktacja

niewykazanie żadnego certyfikatu jakości usług w zakresie szkoleń

0 pkt

wykazanie certyfikatu jakości usług
w zakresie szkoleń

10 pkt

 

Wskaźnik oceny oferty = C+CJU

 Ocenę oferty stanowi suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria.

Oferta może maksymalnie uzyskać 100 pkt.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów

11. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

11.1 Po zakończeniu postępowania Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższą informację na swoim Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Bazie Konkurencyjności

11.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

11.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

12. OSOBY DO KONTAKTU

Osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są:

• w zakresie procedury– Artur Szalich, tel. 32 7716345,

• w zakresie przedmiotu zamówienia – Izabela Barczewska, tel. 32 7716387

13. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY

14.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:

1) zmiana osób funkcyjnych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

2) zmiana adresu siedziby jednej ze Stron – z przyczyn zewnętrznych;

3) zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek

zaakceptowanych przez Zamawiającego;

4) zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego;

5) zmiana miejsca odbycia zajęć z przyczyn obiektywnych zaakceptowanych przez

Zamawiającego na miejsce i standard sali porównywalny z zaproponowanym w ofercie lub lepszy;

6) wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu;

7) zmiana osób – kadry zapewnionej przez Wykonawcę na osoby o doświadczeniu innym niż określone w ofercie;

8) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza

możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie

podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie podlega zmianie, a wartość

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

14.2 Przewidziane powyżej okoliczności, powodujące zmianę zapisów umowy, stanowią jedynie uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek.

14.3 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:

15.1 Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

15.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu.

15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty;

2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie;

3) wezwania Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przed zawarciem umowy.

Niniejsze Ogłoszenie zawiera 8 stron oraz 7 załączników :

1.  Formularz oferty.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

3.  Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US,

4.  Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

5.  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia

6.  Oświadczenie dotyczące certyfikatu jakości usług 

7.  Wzór umowy.

Zatwierdzam

 

.........……………………………

Dyrektor OPS w Chorzowie

pobierz plik: projekt_2019_zawodowe_ogloszenie.doc

pobierz plik: projekt_2019_zawodowe_zal1.doc

pobierz plik: projekt_2019_zawodowe_zal2.doc

pobierz plik: projekt_2019_zawodowe_zal3.doc

pobierz plik: projekt_2019_zawodowe_zal4.doc

pobierz plik: projekt_2019_zawodowe_zal5.doc

pobierz plik: projekt_2019_zawodowe_zal6.doc

pobierz plik: projekt_2019_zawodowe_zal7umowa.doc

pobierz plik: projekt_2019_zawodowe_rodo.docosoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-09-13
utworzony: 13-09-2019 / modyfikowany: 23-09-2020
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020