BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z ZAKRESU DOGOTERAPII DLA DZIECI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RAMIĘ W RAMIĘ - POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE

Treść strony

wersja do druku
OTWARCIE OFERT

Chorzów, dnia 5 listopada 2019 roku

…………………………………………………

pieczęć Zamawiającego

INFORMACJA/PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych , Zamawiający – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 

„Usługa przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii dla maksymalnie 32 dzieci uczestników projektu RAMIĘ W RAMIĘ”

 

 

I. Kwota jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto za maksymalną liczbę 256 godzin zajęć): 64.000,00 zł brutto.

 

II. Ofertę złożyli następujący wykonawcy:

1)  Smart Advice, ul. Olimpijska 1/3; 58-301 Wałbrzych

     

Cena za maksymalną liczbę 256 godzin zajęć:

 

a)    61.184,00 zł netto

 

b)    61.184,00 zł brutto

 

Wskazanie miejsca realizacji usługi na terenie miasta Chorzów: TAK

 

2)  Centrum Synergia Monika Tiffert; ul. Paderewskiego 15/1; 41-500 Chorzów

     

Cena za maksymalną liczbę 256 godzin zajęć:

 

a)    50.944,00 zł netto

 

b)    50.944,00 zł  brutto

 

Wskazanie miejsca realizacji usługi na terenie miasta Chorzów: TAK

 

III. Termin płatności: płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawcę w treści faktury/rachunku, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku.

 

IV. Podpisy członków Komisji

Artur Szalich

Anna Wróblewska

Izabela Barczewska

 

 

 


pobierz plik: [ INFORMACJA/PROTOKÓŁ z otwarcia ofert ]osoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2019-11-05
utworzony: 05-11-2019 / modyfikowany: 05-11-2019
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020