BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ARCHIWUMZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2019ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z ZAKRESU DOGOTERAPII DLA DZIECI UCZESTNIKÓW PROJEKTU RAMIĘ W RAMIĘ - POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE

Treść strony

wersja do druku
ZAWARCIE UMOWY

Chorzów, dnia 19 listopada 2019 roku

 

…………………………………….

pieczęć Zamawiającego

INFORMACJA

o zawarciu umowy z podmiotem wyłonionym
w drodze postępowania o zamówienie publiczne

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, iż dnia 19 listopada 2019 roku zawarto z wykonawcą:

 

CENTRUM SYNERGIA Monika Tiffert, ul. Paderewskiego 15/1, Chorzów (kod pocztowy 41-500), NIP:627-166-97-93, REGON: 277803477

umowę w sprawie zamówienia publicznego:

 

 „Usługa przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii dla maksymalnie 32 dzieci uczestników projektu RAMIĘ W RAMIĘ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Podmiot wyłoniony został w drodze postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

  

……………………………………………

kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2019-12-11
utworzony: 11-12-2019 / modyfikowany: 11-12-2019
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020