BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - CATERING

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup i dostawę pakowanych bułek w formie cateringu wraz z zimnym napojem

 W związku z realizacją projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego dostawy        i zakupu pakowanych bułek w formie cateringu wraz z napojem    

Kod CPV: 15000000-8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

 

 1. Przedmiotem szacowania jest zakup i dostawa zestawów kanapkowych w formie cateringu dla uczestników projektu „Ramię w Ramię” podczas zajęć. Ilość zamawianych zestawów kanapkowych szacuje się łącznie na 3600 bułek wraz z napojem w całym okresie realizacji zawartej umowy tj. od dnia podpisania umowy do 30 września 2019r. W cenie proszę ująć koszt pojemników jednorazowych oraz koszt dowozu zamówionych zestawów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w pkt 7 niniejszego szacowania.
 2. Prognozowana ilość zestawów kanapkowych określonych powyżej ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego. Powyższe stanowi podstawę do szacowania wartości zamówienia, a w kolejnym etapie  porównania ofert, dokonania ich oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. W żadnym przypadku nie stanowi to ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu zestawów kanapkowych w podanej ilości, a Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa w wyniku ogłoszonego postępowania po dokonaniu szacowania wartości zamówienia nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej ilości zestawów kanapkowych przez Zamawiającego niż prognozowane.

 

        I  zestaw kanapkowy - powinien składać się z:

Bułki ( 100g) posmarowanej  masłem(15g) okładanej wędlinami, pieczenią wieprzową, pasztetem, kiełbasą,  szynką ,serem, pastą np.: rybną  lub jajkiem na twardo z dodatkiem warzyw (pomidor, ogórek, sałata,  itp.)  - łączna waga obłożonej kanapki powinna wynosić min. 170g  + Napój niegazowany/gazowany – 0,5 litra

3. Umowa dotycząca zamówienia obowiązywać będzie od momentu jej podpisania do dnia 30.09.2019r. Merytoryczna realizacja umowy przez Wykonawcę powinna nastąpić w terminie, które umożliwi Zamawiającemu całościowe rozliczenie formalno-finansowe w wykonania umowy.

4. Dostawa zestawów kanapkowych odbywać się będzie w dni robocze maksymalnie 5 razy w tygodniu,  chyba że liczba warsztatów zaplanowanych na dany tydzień będzie mniejsza, wtedy liczba dostaw ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Złożenie zamówienia odbywać się będzie w formie pisemnego zamówienia złożonego z minimum trzydniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu projekt@opschorzow.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia telefonicznie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma oryginał zamówienia przy dostawie zamówionych zestawów kanapkowych Zamawiającemu.

5. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli Zamawiającego lub innych jednostek uprawnionych do kontroli w zakresie realizacji projektu pn. „ Ramię w ramię” w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu każdorazowo gdy Zamawiający uzna to za konieczne.

6. Warunki dodatkowe:

 - zestawy kanapkowe dostarczane będą na wezwanie Zamawiającego w godzinach 8.00 – 20.00 w dni robocze.

- zestawy kanapkowe będą dostarczane w odpowiednim opakowaniu foliowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonawca będzie przygotowywał zestawy kanapkowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
- bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.
- wykonawca przygotowywał i dostarczał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno- epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

7.   Miejsce realizacji usługi

Centrum Aktywizacji Społecznej, ul Powstańców 70/3 Chorzów

Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2 Chorzów

Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 Maja 18, Chorzów

8.  Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22  (pokój nr 58)  w terminie do 16 sierpnia 2018r.

 9.  Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Stawiam na zmiany”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Michał Pietrzok– Koordynator projektu

- Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

 

 

Załącznik:

Formularz wyceny

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz wyceny

 

            Data: ……………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                     

 

 

…………………………………

 

Adres:

 

………………………………….

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

„Biuro Projektu – „Ramię w Ramię”

ul. Kruszcowa 22

41-500 Chorzów

 

                              

 

Dotyczy:             Realizacji projektu „Ramię w Ramię” Nr: UDA-RPSL.09.01.06-24-0620/17-00

 

WYCENA

 

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na dostawę i zakup pakowanych bułek w formie cateringu wraz z napojem w ramach projektu „Ramię w Ramię” proponuję cenę:

 

 1. Zapoznałem się z treścią  szacowania.
 2. Cena netto za 1 (jeden zestaw kanapkowy wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)
 3. Cena brutto (wraz z podatkiem VAT i innymi kosztami, w tym ubezpieczenia ZUS) za 1 (jeden zestaw kanapkowy wynosi: _________________________PLN (słownie:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

 

                                                                                                                  ...................................................

                                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna )

 osoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2018-08-08
utworzony: 08-08-2018 / modyfikowany: 08-08-2018
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020