BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
RAMIĘ W RAMIĘ - ŻYWNOŚĆ

 

 

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu art. spożywczych dla uczestników projektu „Ramię w Ramię”

W związku z realizacją projektu „Ramię w Ramię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu art. spożywczych dla uczestników projektu „Ramię w Ramię”.   

Kod CPV: 15800000-6  Różne produkty spożywcze

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

 1.      Przedmiotem szacowania jest zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu „Ramię w ramię” wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 2.      Termin realizacji usługi

 Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w okresie od podpisania umowy  do 31.12.2019 r. Zamówienie będzie realizowane etapami na pisemny wniosek Zamawiającego, natomiast Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 7 dni i dostarczy do biura projektu „Ramię w ramię” przy ul. Powstańców 70/U1 w Chorzowie, w godzinach pracy biura. Na etapie podpisywania, ewentualnej, umowy Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji.

3.      Prognozowana ilość planowanych zakupów określonych w załączniku nr 1 ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający określił maksymalną oraz minimalną ilość poszczególnych produktów i zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego (wyceny)  z przyczyn niezależnych od niego. Powyższe stanowi podstawę do szacowania wartości zamówienia, a w kolejnym etapie  porównania ofert, dokonania ich oceny i ewentualnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

 4.      Miejsce oraz termin składania wyceny

 5.      Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22  (pokój nr 58)  w terminie do 24 sierpnia 2018r.

 6.      Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania Do wyceny nie trzeba załączać innych załączników.

 7.      Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 pod adresem

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Ramię w Ramię”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Michał Pietrzok – Koordynator projektu

- Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

Adres do korespondencji :

        Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

 

Załączniki do zapytania;

 

- Załącznik nr 1 – Wzór oferty (wyceny)


 

                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1

Wzór oferty/ wyceny

          

 Data: ……………………..

               

           Ośrodek Pomocy Społecznej

           „Biuro Projektu – Ramię w ramię”

                                          ul. Kruszcowa 22

                          41-500 Chorzów

                                  

Dotyczy:              Realizacji projektu „Ramię w Ramię” Nr: UDA-RPSL.09.01.06-24-0620/17-00

 

W sprawie:                Rozeznania aktualnych cen rynkowych

 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie o wycenę, poniżej przedstawiam aktualną ofertę cenową naszej firmy/jednostki/placówki za wybrane produkty ujęte w koszyku zakupów:

 

L.p.

Nazwa produktu

 

Jedn.

Planowany zakup maksymalny

Planowany zakup minimalny

Cena BRUTTO

 

1.

 

Herbata expresowa 50szt w opakowaniu / 2gr torebka

1opakow.

72

36

 

2.

Cukier biały

 

1kg.

72

36

 

3.

Kawa rozpuszczalna 200g

 

1szt.

180

90

 

4.

Kawa mielona 250g

 

1 szt.

144

72

 

5.

cytryna

 

1kg.

108

54

 

6.

Mleko zagęszczone 500g

 

1 szt.

288

144

 

7.

Śmietanka do kawy 200g

1opakow.

 

180

90

 

8.

Paluszki solone 200g

1opakow.

 

360

180

 

9.

Herbatniki regionalne

1kg.

 

72

36

 

10.

Herbatniki z cukrem

1kg.

 

72

36

 

11.

Wafle śmietankowe

1kg.

 

72

36

 

12.

Wafle kakaowe

1kg.

 

72

36

 

13.

Biszkopty z galaretką

1kg.

 

72

36

 

14.

Markizy

1 kg.

72

36

 

 

 

CENA KOSZYKA

-

-

 

 

…………………………..……….

          Pieczęć i podpis oferenta

 

 PLIK DO POBRANIAosoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2018-08-16
utworzony: 16-08-2018 / modyfikowany: 16-08-2018
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021