BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RAMIĘ W RAMIĘ"

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie
i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
„RAMIĘ W RAMIĘ”

 W związku z realizacją projektu pn. „RAMIĘ W RAMIĘ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza Państwa do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych.

Kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów

Biuro Projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt@opschorzow.pl

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” zgodnie z poniższym opisem:

 

CZĘŚĆ 1 

Nazwa szkolenia/kursu: Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas trwania: 300 godzin (w tym co najmniej 60% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 5 do 8  osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
 • wykonywanie czynności opiekuńczych              
 • aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 2

Nazwa szkolenia/kursu: Opiekun środowiskowy

Czas trwania: 300 godzin (w tym co najmniej 60% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 15 do 20 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizowanie prac opiekuńczych
 • wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
 • aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 3

Nazwa szkolenia/kursu: Pracownik remontowo-budowlany

Czas trwania: 300 godzin (w tym co najmniej 75% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 8 do 13 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • materiałoznawstwo i technologie robót budowlanych
 • czytanie dokumentacji budowlanej
 • roboty murarsko-tynkarskie
 • malowanie, tapetowanie
 • montaż ścian gipsowo- kartonowych
 • montaż sufitów podwieszanych
 • układanie paneli podłogowych, montaż listw podłogowych
 • roboty posadzkarsko – glazurnicze
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 4

Nazwa szkolenia/kursu: Operator wózków widłowych z modułem magazyniera

Czas trwania: min. 80 godzin szkoleniowych (w tym co najmniej 30% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 5 do 8 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • przygotowanie wózka widłowego do zadań transportowych
 • organizowanie transportu wewnątrzzakładowego oraz bhp przy eksploatacji wózków widłowych
 • samodzielne prowadzenie wózka i wykonywanie operacji manewrowych
 • przepisy BHP w pracy operatora
 • wymiana butli LPG
 • gospodarka magazynowa i towaroznawstwo
 • zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej - prezentacje programów, praktyczne zastosowanie
 • przygotowanie do egzaminu UDT na wózki widłowe
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 5

Nazwa szkolenia/kursu: Uprawnienia elektryczne do 1 kV (G1 – E)

Czas trwania: min. 30 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: od 5 do 8 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 

 • zezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych.
 • zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno –pomiarowych i montażowych.
 • zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
 • zajęcia praktyczne
 • egzamin zewnętrzny (SEP lub URE)

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 6

Nazwa szkolenia/kursu: Pomoc kuchenna

Czas trwania: min. 50 godzin (w tym co najmniej 30% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 5 do 8 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • zasady bezpiecznej pracy i ppoż w żywieniu zbiorowym
 • omówienie zasad żywienia,
 • wartości odżywcze pokarmów,
 • towaroznawstwo,
 • obsługa narzędzi, maszyn i urządzeń które stanowią wyposażenie placówek gastronomicznych
 • metody utrwalania i przechowywania żywności
 • obróbka termiczna (gotowanie pieczenie, smażenie, duszenie)
 • dekorowanie potraw
 • podstawowe receptury – przypisy kulinarne
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 7

Nazwa szkolenia/kursu: Stylizacja paznokci

Czas trwania: min. 40 godzin (w tym co najmniej 90% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 8 do 10 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • higiena w salonie – dezynfekcja, sterylizacja, antyseptyka
 • manicure frezarkowy
 • manicure klasyczny
 • manicure kombinowany
 • aplikacja lakieru klasycznego
 • aplikacja lakieru hybrydowego
 • manicure japoński
 • manicure spa – peeling i masaż dłoni wraz z zabiegiem pielęgnacyjnym
 • metoda żelowa, acrygel
 • podstawowe techniki zdobień
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 8

Nazwa szkolenia/kursu: Dekorator wnętrz

Czas trwania: min. 40 godzin (w tym co najmniej 30% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 5 do 8 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • wprowadzenie do zawodu dekoratora wnętrz
 • design i źródła inspiracji
 • oświetlenie i iluminacja oraz bhp w dekoratorstwie wnętrz
 • warsztaty kreatywności   
 • materiałoznawstwo
 • tkaniny i inne materiały dekoracyjne
 • tricki dekoratorskie
 • elementy Feng szui
 • zajęcia praktyczne

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 9

Nazwa szkolenia/kursu: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Czas trwania: min. 8 godzin

Liczba uczestników: od 10 do 15 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • pierwsza pomoc w ujęciu prawnym
 • bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej
 • zawiadomienie o wypadku i łańcuch przeżycia
 • sposoby oceny stanu poszkodowanego – sprawdzenie świadomości, oddechu, tętna,
 • podstawowe czynności ratujące życie – resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych,
 • bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanego (w tym ułożenie poszkodowanego w
 • pozycji bezpiecznej),
 • zasady opatrywania zranień i urazów, postępowanie w przypadku krwotoków,
 • postępowanie w nagłych przypadkach: zawał serca, atak astmy, padaczka, zasłabnięcia i
 • omdlenia,
 • postępowanie ratownicze przy złamaniach, zwichnięciu, skręceniu kończyn,
 • postępowanie ratownicze przy ciało obce w drogach oddechowych, oku i uchu,
 • postępowanie ratownicze przy zatrucia pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami,
 • postępowanie ratownicze przy ukąszeniu, użądleniu i pogryzieniu,
 • postępowanie ratownicze przy poparzeniu termicznym i chemicznym, odmrożenia,
 • postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem i piorunem
 • pierwsza pomoc psychologiczna
 • postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • zajęcia praktyczne

 

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

CZĘŚĆ 10

Nazwa szkolenia/kursu: Krój i szycie

Czas trwania: min. 50 godzin szkoleniowych (w tym co najmniej 80% zajęć praktycznych)

Liczba uczestników: od 8 do 12 osób

Minimalny zakres tematyczny:

 • podstawy krawiectwa - zagadnienia związane z krojem i szyciem
 • podstawowe przybory krawieckie i ich zastosowanie
 • nauka zdejmowanie miary
 • nauka szycia ręcznego i maszynowego
 • nauka podstawowych rodzajów szwów i ich zastosowanie
 • zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i pasmanterią
 • nauka szycia spódnicy podstawowej
 • robienie formy
 • krojenie tkaniny
 • wszywanie zamka w spódnice i sukienki
 • przyszywanie guzików
 • wykańczanie wszelkiego rodzaju ubrań
 • zajęcia praktyczne

 

Zakres programowy kursu/szkolenia powinien być zgodny z programem instytucji certyfikującej.

 

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Okres realizacji kursów/szkoleń: od podpisania umowy z terminem zakończenia nie później niż do 31 grudnia 2019r. w przypadku części 1, 2, 3 oraz nie później niż do 31 marca 2019r. w przypadku części od 4 do 10.
 2. Realizacja zamówienia musi odbywać się na terenie miasta Chorzowa lub miast ościennych (Bytom, Ruda Śląska, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Piekary Śląskie).
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do danej grupy szkoleniowej innych osób (np. z zewnętrznego naboru, bądź skierowanych przez inne jednostki) - jednakże grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 15 osób (nie dotyczy części 2).
 4. Program szkolenia może być uzupełniony o tematykę związaną z zakresem szkolenia i poszerzony  o zagadnienia, które w ocenie Wykonawcy winny być zrealizowane celem odpowiedniego przygotowania uczestników szkolenia. Szczegółowy program każdego kursu i szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 5.  Minimalna liczba godzin szkoleniowych na każdy dzień zajęć wynosi 4h, a maksymalna 8h. Szkolenia/kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
 6. Na potrzeby niniejszego szacowania, przyjmuje się, iż godzina szkoleniowa jest równa 45 minut, chyba, że inny podział wynika z odrębnych przepisów prawa (zwłaszcza dla części praktycznej).
 7. W przypadku kursów, gdzie istnieje konieczność badań lekarskich Wykonawca przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do wykonania na swój koszt badania lekarskiego kursanta przeprowadzonego przez uprawnionego lekarza.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienie na własność każdemu uczestnikowi kursu materiałów szkoleniowych zgodnych z ich tematyką (skrypt w wersji co najmniej papierowej, notatnik, długopis, teczka) oraz po jednym egzemplarzu skryptu z każdego szkolenia/kursu dla Zamawiającego do dokumentacji z szkolenia/kursu (wszystkie przekazywane przez Wykonawcę uczestnikom kursu materiały szkoleniowe, dydaktyczne lub jakiekolwiek produkty muszą być nowe, nieużywane i oryginalnie zapakowane);

- dysponowania odpowiednimi warunkami lokalowymi tzn. musi posiadać salę wykładową adekwatną do wielkości grupy do przeprowadzenia zajęć teoretycznych. Sala powinna być wyposażona m.in. w rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika a także tablicę/flipchart. Ponadto, Wykonawca powinien dysponować odpowiednim miejscem oraz wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć praktycznych;

- zapewnienia podczas prowadzenia zajęć teoretycznych (na każdym spotkaniu) każdemu uczestnikowi - przerwy kawowej obejmującej kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka - w przypadku kursów trwających powyżej 4 godzin szkoleniowych w ciągu dnia;

- prowadzenia następującej dokumentacji szkoleniowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu kursu/szkolenia:

 • listy obecności uczestników na każdych zajęciach,
 • karty czasu pracy (dziennik zajęć) z uwzględnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki odbytych zajęć,
 • potwierdzenie przekazania/odbioru materiałów szkoleniowych,
 • potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
 • kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu,
 • kserokopie opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • listy potwierdzające otrzymanie poczęstunku;

- przeprowadzenia kursu lub szkolenia przez odpowiednią osobę (trenera kursu lub szkolenia) posiadającą doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej dwóch szkoleń lub kursów z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w danej części zamówienia;

- zapewnienia uczestnikom materiałów do praktycznej części kursu/szkolenia;

- zapewnienie uczestnikom odzieży roboczej/ochronnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych – na kursach i szkoleniach gdzie są wymagane;

- ubezpieczenia uczestników szkoleń/kursów od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem/kursem oraz w drodze do miejsca realizacji szkolenia/kursu i z powrotem;

- wystawienia uczestnikom odpowiedniego zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu dla wszystkich uczestników;

 1. Każdy kurs/szkolenie zawodowe powinno być zakończone egzaminem kwalifikacyjnym umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych, oraz wydaniem dokumentu poświadczającego udział  w szkoleniu oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.
 2. W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: informowania uczestników zajęć o fakcie współfinansowania kursu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), oznakowania sal, w których będą prowadzone zajęcia, sporządzania dokumentacji na wzorze papieru projektowego przekazanego przez Zamawiającego.

 

 1. III.                        SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WYCENY

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (szacowania)

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania.

Wykonawca  nie jest zobligowany do przedstawienia wyceny co do wszystkich szkoleń/kursów będących przedmiotem niniejszego szacowania.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY

Wycenę należy złożyć na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i przesłać na adres e-mail: projekt@opschorzow.pl  lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Racławicka 19  (pokój nr 302, II piętro) w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r.

Niniejsza wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

 

V. DANE KONTAKTOWE

              

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod adresem:

 

                                            Ośrodek Pomocy Społecznej

                                            Biuro Projektu – „RAMIĘ W RAMIĘ”

                                            ul. Racławicka 19

                                            41-500 Chorzów, (32) 771-63-87

 

Osoby wskazane do kontaktu:

 

Aneta Dudek – Koordynator Projektu

Izabela Barczewska – Asystent Koordynatora Projektu

 

Adres do korespondencji:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów


 

Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ 1

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                             …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                        …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                  …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu Asystent osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

FORMULARZ WYCENY

Wynagrodzenie za całą usługę dla
1 osoby

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla

1 osoby

 

(kwota brutto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 8 osób

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 8 osób

 

(kwota brutto)

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usługi ujętej w przedmiotowym szacowaniu (koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały dydaktyczne (skrypt/podręcznik, notes, długopis, teczka), koszt egzaminu, koszt odzieży ochronnej (jeżeli dotyczy), koszt materiałów na zajęcia praktyczne (jeżeli dotyczy), koszty wydania zaświadczenia, koszt cateringu), jak również inne koszty, które nie zostały ujęte, a są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                                                                                                                                …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                                                                                                                            podpis Wykonawcy

 


Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ 2

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                             …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                        …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                  …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu Opiekun środowiskowy dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

FORMULARZ WYCENY

Wynagrodzenie za całą usługę dla
1 osoby

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla

1 osoby

 

(kwota brutto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 20 osób

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 20 osób

 

(kwota brutto)

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usługi ujętej w przedmiotowym szacowaniu (koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały dydaktyczne (skrypt/podręcznik, notes, długopis, teczka), koszt egzaminu, koszt odzieży ochronnej (jeżeli dotyczy), koszt materiałów na zajęcia praktyczne (jeżeli dotyczy), koszty wydania zaświadczenia, koszt cateringu), jak również inne koszty, które nie zostały ujęte, a są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                                                                                                                                  …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                                                                                                                   podpis Wykonawcy

 


Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ 3

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                             …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                         …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                   …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu Pracownik remontowo-budowlany dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

FORMULARZ WYCENY

Wynagrodzenie za całą usługę dla
1 osoby

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla

1 osoby

 

(kwota brutto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 13 osób

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 13 osób

 

(kwota brutto)

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usługi ujętej w przedmiotowym szacowaniu (koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały dydaktyczne (skrypt/podręcznik, notes, długopis, teczka), koszt egzaminu, koszt odzieży ochronnej (jeżeli dotyczy), koszt materiałów na zajęcia praktyczne (jeżeli dotyczy), koszty wydania zaświadczenia, koszt cateringu), jak również inne koszty, które nie zostały ujęte, a są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                                                                                                                            …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                                                                                                              podpis Wykonawcy

 


Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ 4

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu Operator wózków widłowych z modułem magazyniera dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się
z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

FORMULARZ WYCENY

Wynagrodzenie za całą usługę dla
1 osoby

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla

1 osoby

 

(kwota brutto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 8 osób

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 8 osób

 

(kwota brutto)

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usługi ujętej w przedmiotowym szacowaniu (koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały dydaktyczne (skrypt/podręcznik, notes, długopis, teczka), koszt egzaminu, koszt odzieży ochronnej (jeżeli dotyczy), koszt materiałów na zajęcia praktyczne (jeżeli dotyczy), koszty wydania zaświadczenia, koszt cateringu), jak również inne koszty, które nie zostały ujęte, a są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                                                                                                                            …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                                                                                                              podpis Wykonawcy

 


Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ 5

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu Uprawnienia elektryczne do 1 kV (G1 – E) dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

FORMULARZ WYCENY

Wynagrodzenie za całą usługę dla
1 osoby

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla

1 osoby

 

(kwota brutto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 8 osób

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 8 osób

 

(kwota brutto)

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usługi ujętej w przedmiotowym szacowaniu (koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały dydaktyczne (skrypt/podręcznik, notes, długopis, teczka), koszt egzaminu, koszt odzieży ochronnej (jeżeli dotyczy), koszt materiałów na zajęcia praktyczne (jeżeli dotyczy), koszty wydania zaświadczenia, koszt cateringu), jak również inne koszty, które nie zostały ujęte, a są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                                                                                                                            …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                                                                                                              podpis Wykonawcy

 


Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ 6

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu Pomoc kuchenna dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

FORMULARZ WYCENY

Wynagrodzenie za całą usługę dla
1 osoby

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla

1 osoby

 

(kwota brutto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 8 osób

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 8 osób

 

(kwota brutto)

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usługi ujętej w przedmiotowym szacowaniu (koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały dydaktyczne (skrypt/podręcznik, notes, długopis, teczka), koszt egzaminu, koszt odzieży ochronnej (jeżeli dotyczy), koszt materiałów na zajęcia praktyczne (jeżeli dotyczy), koszty wydania zaświadczenia, koszt cateringu), jak również inne koszty, które nie zostały ujęte, a są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                                                                                                                            …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                                                                                                              podpis Wykonawcy

 


Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ 7

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu Stylizacja paznokci dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

FORMULARZ WYCENY

Wynagrodzenie za całą usługę dla
1 osoby

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla

1 osoby

 

(kwota brutto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 10 osób

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 10 osób

 

(kwota brutto)

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usługi ujętej w przedmiotowym szacowaniu (koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały dydaktyczne (skrypt/podręcznik, notes, długopis, teczka), koszt egzaminu, koszt odzieży ochronnej (jeżeli dotyczy), koszt materiałów na zajęcia praktyczne (jeżeli dotyczy), koszty wydania zaświadczenia, koszt cateringu), jak również inne koszty, które nie zostały ujęte, a są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                                                                                                                            …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                                                                                                              podpis Wykonawcy

 


Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ 8

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu dekorator wnętrz dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

FORMULARZ WYCENY

Wynagrodzenie za całą usługę dla
1 osoby

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla

1 osoby

 

(kwota brutto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 8 osób

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 8 osób

 

(kwota brutto)

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usługi ujętej w przedmiotowym szacowaniu (koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały dydaktyczne (skrypt/podręcznik, notes, długopis, teczka), koszt egzaminu, koszt odzieży ochronnej (jeżeli dotyczy), koszt materiałów na zajęcia praktyczne (jeżeli dotyczy), koszty wydania zaświadczenia, koszt cateringu), jak również inne koszty, które nie zostały ujęte, a są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                                                                                                                            …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                                                                                                              podpis Wykonawcy

 


Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ 9

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu Pierwsza pomoc przedmedyczna dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

FORMULARZ WYCENY

Wynagrodzenie za całą usługę dla
1 osoby

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla

1 osoby

 

(kwota brutto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 15 osób

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 15 osób

 

(kwota brutto)

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usługi ujętej w przedmiotowym szacowaniu (koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały dydaktyczne (skrypt/podręcznik, notes, długopis, teczka), koszt egzaminu, koszt odzieży ochronnej (jeżeli dotyczy), koszt materiałów na zajęcia praktyczne (jeżeli dotyczy), koszty wydania zaświadczenia, koszt cateringu), jak również inne koszty, które nie zostały ujęte, a są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                                                                                                                            …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                                                                                                              podpis Wykonawcy

 


Załącznik Nr 1

CZĘŚĆ 10

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:                               …………………………………………………………………

 

Adres siedziby/adres zamieszkania:                     …………………………………………………………………

 

Tel./fax:                                                                     …………………………………………………………………

 

Adres e-mail:                                                            …………………………………………………………………

 

 

        W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do złożenia wyceny w ramach szacowania wartości zamówienia dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu Krój i szycie dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, po zapoznaniu się z wymogami planowanego przedmiotu zamówienia, dokonuję  następującej wyceny:

 

FORMULARZ WYCENY

Wynagrodzenie za całą usługę dla
1 osoby

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla

1 osoby

 

(kwota brutto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 12 osób

 

(kwota netto)

Wynagrodzenie za całą usługę dla 12 osób

 

(kwota brutto)

 

 

 

 

 

*W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem usługi ujętej w przedmiotowym szacowaniu (koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały dydaktyczne (skrypt/podręcznik, notes, długopis, teczka), koszt egzaminu, koszt odzieży ochronnej (jeżeli dotyczy), koszt materiałów na zajęcia praktyczne (jeżeli dotyczy), koszty wydania zaświadczenia, koszt cateringu), jak również inne koszty, które nie zostały ujęte, a są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia/kursu.

 

 

 

 

…………………………… dn.  …………………. 2019r.                                                                                                                                                            …………………………………………

     Miejscowość  i data                                                                                                                                                                                              podpis Wykonawcy

 


 


PLIK DO POBRANIAosoba odpowiedzialna za treść: Szalich Artur, dnia: 2019-08-26
utworzony: 26-08-2019 / modyfikowany: 28-08-2019
wprowadził(a): Adam Furdzik
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021