BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM - SZACOWANIE ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

 „Zakup materiałów szkoleniowych dla 53 uczestników projektu „ Moje nowe życie, mój nowy dom”

W związku z realizacją projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny Zamawiający, OPS w Chorzowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji szacowania.

 

CPV – 30233000-1 urządzenia do przechowywania i odczytu danych

CPV – 30192000-1 wyroby biurowe

I. Szczegółowy opis przedmiotu szacowania

1. Przedmiotem szacowania zamówienia jest zakup 53 zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „ Moje nowe życie, mój nowy dom”.

2. Szczegółowe warunki szacowania zamówienia:

2.1. W skład zestawu szkoleniowego wchodzą:

1)     Pendrive o pojemności 16 GB, rodzaj złącza USB 3.0, z oznaczeniem logo Projektu

2)     Teczka tekturowa z gumką, format A4 w kolorze, oznaczona logo Projektu oraz Programu w kolorze 4.0 na pierwszej stronie;

3)     Notes klejony A5 , min. 60 kartek w kratkę;

4)     Długopis, obudowa metalowa, wkład niebieski wymienny;

5)      Ołówek HB z gumką.

 

2.2. Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy materiały graficzne niezbędne dla realizacji zlecenia.

2.3. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu.

2.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT w formie papierowej.

3. Maksymalny termin dostarczenia zamówionych zestawów szkoleniowych to piętnaście dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

II. Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres    e-mail: projekt2@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 (pokój nr 58, I piętro) w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

 

III. Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (szacowania)

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania.

 

IV. Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

 

Załącznik do szacowania;

- Załącznik nr 1 – Wzór wyceny

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Anna Wróblewska, dnia: 2019-04-09
utworzony: 09-04-2019 / modyfikowany: 09-04-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2020