BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM - SZACOWANIE UBEZPIECZENIE NNW

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

 „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników projektu „ Moje nowe życie, mój nowy dom”

W związku z realizacją projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Osi  priorytetowej  IX  Włączenie  społeczne, 9.2  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny Zamawiający, OPS w Chorzowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji szacowania.

 

KOD CPV 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

I. Szczegółowy opis przedmiotu szacowania

1. Przedmiotem szacowania zamówienia jest zakup ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników projektu „ Moje nowe życie, mój nowy dom” na okres od 01.05.2019r. do 29.02.2020r.

2. Prognozowana ilość osób ubezpieczonych to 70 +/- 2-3 osoby ( w tym dorośli i dzieci ).

3. Prognozowana ilość osób określonych powyżej (ust. 2) ma jedynie charakter orientacyjny stanowiący podstawę do szacowania wartości zamówienia, a w kolejnym etapie porównania ofert, dokonania ich oceny i ewentualnego wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach, treningach, szkoleniach oraz lokalnych wycieczkach i wyjściach, które nie należą do grupy wysokiego ryzyka.

5. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta w formie bezimiennej ( lista osób ubezpieczonych będzie wynikać z naszego wewnętrznego dokumentu).

6. Kalkulacje składek należy podać w oparciu o przykładowe sumy ubezpieczenia : 3000 zł., 5000 zł., oraz 10000 zł.

II. Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres    e-mail: projekt2@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Kruszcowej 22 (pokój nr 58, I piętro) w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

 

III. Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (szacowania)

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania.

 

IV. Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Powstańców 70/U1

41-500 Chorzów, tel: 32 733 03 24

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Kruszcowa 22 

41-500 Chorzów

 

Załącznik do szacowania;

- Załącznik nr 1 – Wzór wyceny

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Anna Wróblewska, dnia: 2019-04-09
utworzony: 09-04-2019 / modyfikowany: 09-04-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021