BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

BIP - strona główna
Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIASZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Treść strony

wersja do druku
MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM - SZACOWANIE USŁUGI CATERRINGOWEJ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” podczas warsztatów/zajęć edukacyjnych/terapeutycznych w okresie od 1 lipca 2019 do 29 lutego 2020 roku .

Kod CPV : 15000000-8

 1. Miejsce i terminy realizacji usługi
  1. Termin:  od dnia podpisania umowy do 29 lutego 2020r.
  2. Miejsce: Chorzów, ul. Powstańców 70/3

Uwaga : powyższa lokalizacja może ulec zmianie w sytuacjach niezależnych od
               Zamawiającego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem szacowania jest świadczenie usługi cateringowej  dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” podczas warsztatów/zajęć edukacyjnych/terapeutycznych w okresie od 1 lipca 2019 do 29 lutego 2020 roku. Ilość zamawianych kanapek szacuje się łącznie na ok.  2320 bułek i tyle samo „suszu konferencyjnego” w całym okresie realizacji zawartej umowy tj. od dnia podpisania umowy do 29 lutego 2020r.

W cenie proszę ująć koszt pojemników jednorazowych, kubków do napoi zimnych i ciepłych, talerzyków, łyżeczek oraz innych naczyń niezbędnych do obsługi zamówienia. W cenie należy również ująć koszt dowozu zamówionych zestawów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz koszt innych nie wymienionych, a niezbędnych w ocenie Zamawiającego do realizacji zamówienia składowych ceny.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Dostawy przygotowanych ok. 2320 kanapek - Bułki ( 100g) posmarowanej  masłem(15g) okładanej wędlinami, pieczenią wieprzową, pasztetem, kiełbasą,  szynką, serem, pastą np.: rybną  lub jajkiem na twardo z dodatkiem warzyw (pomidor, ogórek, sałata,  itp.)  - łączna waga obłożonej kanapki powinna wynosić min. 170g 
 2. Dostawy ok. 2320 zestawów suszu konferencyjnego m.in

-   kawa mielona i rozpuszczalna ,

-   herbata czarna i owocowa,

-   mleko do kawy,

-   świeża cytryna do herbaty (całe plasterki),

-   cukier w saszetkach (min. 5 g) – bez ograniczeń na uczestnika,

-  woda mineralna niegazowana i gazowana do wyboru w butelkach do 0,5 l (500 ml/os.),  
    min. 500 mg/l składników mineralnych,

- soki owocowe w kartonikach100%, bez dodatku cukru: pomarańczowy, jabłkowy i 
 grejpfrutowy
(łącznie     500 ml/os.),

-  drobne słodkie lub słone przekąski typu ciasteczka kruche lub paluszki min. 3 rodzaje
   (łącznie min. 100 g/os.),
- w okresie jesienno-zimowym zamiennie z sokami owocowymi kompozycje świeżych 
   owoców
podanych w całości lub krojonych min. 3 rodzaje np. winogrona, mandarynki, truskawki, melony, jabłka, banany, ananasy, z uwzględnieniem oferty sezonowej (łącznie min. 100 g/os.).

 1. Jednorazowego przygotowania i dostawy we wskazanym przez Zamawiającego terminie prowiantu na całodniową wycieczkę do Legendii dla ok.68 uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom” (podana liczba uczestników jest orientacyjna, ponieważ Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ile uczestników ostatecznie zadeklaruje swój udział w wycieczce, dlatego też liczba osób może się zmniejszyć lub zwiększyć  )

Suchy prowiant powinien zawierać min.:

- bułka jasna (pszenna/pszenno-żytnia) min. 65 g - bez polepszaczy, spulchniaczy, barwników i sztucznych konserwantów - z min. 5 składnikami każda, składniki powinny zakrywać całą powierzchnię kanapki (bułki), każdy składnik o wadze min. 8 g: masło 82%, sałata, ser żółty (pełnotłusty wyprodukowany z mleka o zawartości tłuszczu 45% - królewski, edamski, gouda), pomidor świeży, ogórek zielony/konserwowy, jajo kurze (gotowane na twardo), rzodkiewka świeża, szczypiorek) x 2 sztuki na osobę
-
woda mineralna niegazowana butelka - 500ml
- sok 100% owocowy butelka (jabłko, pomarańcz, wieloowocowy) bez dodatku cukru – 300ml
- sok 100% owocowy kartonik + słomka (jabłko, pomarańcz, wieloowocowy)  bez dodatku cukru x 2 na osobę - 200ml
- mus owocowy 100% (np. jabłko, banan, wieloowocowy) x 2/osobę – min. 100 g
- owoc świeży - jabłko x 2/osobę
- owoc świeży - banan x 2/osobę
-
batonik - mleczna kanapka (biszkopt z mlecznym nadzieniem) – 28g
- batonik śniadaniowy/zbożowy z ziarnami, owocami - min 25g
- chrupki kukurydziane (pałki - te co dzieci jedzą) – min 60g
- rogal z nadzieniem (na słodko) czekolada, dżem - typu borsetto, 7days – 60g
- muffinka czekoladowa – 70g

W cenie zestawu należy ująć koszt torby papierowej(dla każdego uczestnika osobno) ,     w której zapakowany będzie prowiant.

 1. Warunki i informacje
  1. zestawy kanapkowe dostarczane będą na wezwanie Zamawiającego w godzinach 8.00 – 20.00 w dni robocze, w  wyjątkowych sytuacjach w soboty w godzinach 8.00 do 13.00. Jeśli liczba warsztatów zaplanowanych na dany tydzień będzie mniejsza, wtedy liczba dostaw ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Złożenie zamówienia odbywać się będzie w formie pisemnego zamówienia złożonego z minimum dwudniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu projekt2@opschorzow.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia telefonicznie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma oryginał zamówienia przy dostawie zamówionych zestawów kanapkowych Zamawiającemu.
  2. zestawy kanapkowe będą dostarczane w odpowiednim opakowaniu/ pojemniku  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3.  wykonawca będzie przygotowywał zestawy kanapkowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
  4. bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.
  5. wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
  6. wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia jednorazowych pojemników na zestawy kanapkowe,  kubków na napoje zimne i ciepłe, talerzyków, łyżeczek oraz innych naczyń niezbędnych do obsługi zamówienia
  7. Prognozowana ilość zestawów kanapkowych określonych powyżej ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia z zakresu powyższego zapytania ofertowego z przyczyn niezależnych od niego. Powyższe stanowi podstawę do szacowania wartości zamówienia, a w kolejnym etapie  porównania ofert, dokonania ich oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. W żadnym przypadku nie stanowi to ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu usługi cateringowej  w podanej ilości, a Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa w wyniku ogłoszonego postępowania po dokonaniu szacowania wartości zamówienia nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej ilości zestawów kanapkowych przez Zamawiającego niż prognozowane.
  8. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
  9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę cateringową z najwyższą starannością właściwą dla tego rodzaju prowadzonej działalności


UWAGA: Zamawiający określi – na etapie planowanej w późniejszym terminie procedury wyboru wykonawcy -  wymagania związane z realizacją planowanego zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, dotyczące „aspektów społecznych” tj. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić w  pełnym wymiarze czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osobę niepełnosprawną (definicja – osoba niepełnosprawna – co oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określonej ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.

Zamawiający będzie mieć  prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu.

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób niepełnosprawnych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy za każdą niezatrudnioną osobę niepełnosprawną poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego.

 

 1. III.           Miejsce oraz termin składania wyceny

Wycenę w formie tylko i wyłącznie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy przesłać na adres e-mail: projekt2@opschorzow.pl lub złożyć w Sekretariacie OPS w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19 (pokój nr 302, II piętro) w terminie do dnia 19 czerwca 2019 roku.

 

 1. VI.          Sposób przygotowania wyceny

Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (szacowania)

Wycenę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego szacowania w terminie określonym w treści szacowania.

 

 1. V.            Dane kontaktowe

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod adresem;

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu – „Moje nowe życie, mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów, tel: 32 771 63 86

projekt2@opschorzow.pl

 

Osoby Odpowiedzialne:

- Halina Bulanda – Koordynator projektu

Adres do korespondencji :

 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Chorzowie

ul. Racławicka 19 

41-500 Chorzów

 Załącznik do szacowania;

- Załącznik nr 1 – Wzór wyceny

Załącznik nr 1 – Wzór wyceny

 

 

Miejsce i data: ………………………………………..………………..

Imię i nazwisko/podmiot:                                                                                                     

 

 

…………………………………

 

Adres:

 

………………………………….

Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Projektu –„Moje nowe życie,           mój nowy dom”

ul. Racławicka 19

41-500 Chorzów

                                                                          

e-mail: projekt2@opschorzow.pl

 

WYCENA

W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu „Moje nowe życie, mój nowy dom”, realizowanego przez OPS Chorzów, oświadczam, iż:

 1. Zapoznałem się z treścią  szacowania.
 2. Łączna wartość zamówienia za planowaną usługę cateringową wynosi:

 

 

 

a)     ____________________PLN

 

 

Słownie: _____________________________________________________________).netto.

 

 

b)    ____________________PLN

 

 

Słownie: _____________________________________________________________).brutto.

 

 

 

 

 

………..…………………………………..…………………………………
(Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 Plik do pobraniaosoba odpowiedzialna za treść: Artur Szalich, dnia: 2019-06-17
utworzony: 17-06-2019 / modyfikowany: 17-06-2019
wprowadził(a): ANNA WYDERKA
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej W Chorzowie 2021